Świadectwo szkolne wydaje się bezwarunkowo

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 czerwca 2013 r.
Poleć znajomemu

Jak co roku, pojawiają się doniesienia prasowe o praktykach wstrzymywania wydania świadectw szkolnych w związku z np. nieuiszczeniem opłaty za świadectwo czy składki na radę rodziców. MEN przypomina, że jest to niezgodne z prawem.

Jak co roku, pojawiają się doniesienia prasowe o praktykach wstrzymywania wydania świadectw szkolnych w związku z np. nieuiszczeniem opłaty za świadectwo czy składki na radę rodziców. MEN przypomina, że jest to niezgodne z prawem.

Świadectwa szkolne wydawane są nieodpłatnie

„Świadectwa, odpisy świadectw dojrzałości, odpisy aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomu, suplementy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, a także kopie, o których mowa w § 23 ust. 2, są wydawane odpowiednio przez szkoły, kuratora oświaty, komisje okręgowe i przedszkola nieodpłatnie" (§ 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych)

Stosowane w niektórych szkołach praktyki wstrzymywania wydawania uczniom i absolwentom promocyjnych świadectw szkolnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej składki na radę rodziców, braku przedłożenia przez absolwenta tzw. „obiegówki" są niezgodne z prawem.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel