Wykaz olimpiad tematycznych i turniejów dla szkół branżowych

Data publikacji: 20 kwietnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Wykaz olimpiad tematycznych i turniejów dla szkół branżowych

MEN ogłosił komunikat w sprawie wykazu m.in. turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzenia.

Olimpiady tematyczne (zawodowe) i turnieje

… uprawniające do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 r.

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego

 

Organizator

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • kelner
 • technik technologii żywności
 • technik przetwórstwa mleczarskiego
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • wędliniarz
 • przetwórca ryb
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

 • technik budownictwa
 • technik budownictwa okrętowego
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik telekomunikacji
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik budownictwa wodnego
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechanik okrętowy
 • technik mechanik lotniczy
 • technik elektroniki i informatyki medycznej
 • technik teleinformatyk
 • technik automatyk
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik rachunkowości
 • technik administracji
 • technik organizacji reklamy

Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

 • technik logistyk
 • technik spedytor

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

 • technik budownictwa
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • technik ekonomista
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik geodeta
 • technik geolog
 • technik leśnik
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik technologii chemicznej
 • technik telekomunikacji
 • technik transportu kolejowego
 • technik technologii żywności
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik handlowiec
 • technik spedytor
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik włókiennik
 • technik technologii drewna
 • technik ochrony środowiska
 • technik architektury krajobrazu
 • technik mechatronik
 • technik analityk
 • technik budowy dróg
 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik mechanik okrętowy
 • technik usług fryzjerskich
 • technik górnictwa odkrywkowego
 • technik logistyk
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik ochrony środowiska
 • technik ogrodnik
 • technik leśnik
 • technik technologii żywności
 • technik żywienia i usług  gastronomicznych
 • technik weterynarii
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik hodowca koni
 • technik inżynierii środowiska i  melioracji   
 • technik architektury krajobrazu

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska

 • technik budownictwa
 • technik budowy dróg
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • technik renowacji elementów architektury 
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik telekomunikacji
 • technik teleinformatyk

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

technik geodeta

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności
z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

 • technik technologii odzieży
 • technik przemysłu mody

Olimpiada Techniki Samochodowej

Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności
Spółka z o.o.

 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych

Turniej Budowlany
„Złota Kielnia”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej
i Kultury Fizycznej w Grudziądzu

 • stolarz
 • dekarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych

Ogólnopolski Turniej na  najlepszego Ucznia
w Zawodzie Cukiernik

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

cukiernik

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Piekarz

piekarz

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy
im. Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

cukiernik

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

piekarz

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

wędliniarz

Ogólnopolski Turniej Kucharski

kucharz

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • technik elektryk
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik energetyk
 • technik urządzeń i systemów   energetyki odnawialnej
 • technik elektronik
 • technik mechatronik
 • technik teleinformatyk
 • technik telekomunikacji
 • technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 • technik elektroniki i informatyki medycznej
 • technik informatyk

Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę"

Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

technik górnictwa podziemnego

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki
z siedzibą
w Poznaniu

 • technik logistyk
 • technik spedytor

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy

technik hotelarstwa

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wydział Nauk o Żywności
i Żywieniu

 • technik technologii żywności
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Olimpiada Wiedzy
o Turystyce

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

technik obsługi turystycznej

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych
i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik rachunkowości
 • technik administracji
 • technik księgarstwa
 • technik organizacji reklamy

Olimpiada Wiedzy
o Mleku i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie

 • technik technologii żywności
 • technik przetwórstwa mleczarskiego

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu

kucharz

Olimpiada „Buduj z Pasją”

Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej
i Kultury Fizycznej Budowlani

 • murarz-tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach

technik ekonomista

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel