Wykaz olimpiad tematycznych i turniejów dla szkół branżowych

Data publikacji: 20 kwietnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Wykaz olimpiad tematycznych i turniejów dla szkół branżowych

MEN ogłosił komunikat w sprawie wykazu m.in. turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzenia.

Olimpiady tematyczne (zawodowe) i turnieje

… uprawniające do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 r.

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego

 

Organizator

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • kelner
 • technik technologii żywności
 • technik przetwórstwa mleczarskiego
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • wędliniarz
 • przetwórca ryb
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

 • technik budownictwa
 • technik budownictwa okrętowego
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik telekomunikacji
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik budownictwa wodnego
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechanik okrętowy
 • technik mechanik lotniczy
 • technik elektroniki i informatyki medycznej
 • technik teleinformatyk
 • technik automatyk
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik rachunkowości
 • technik administracji
 • technik organizacji reklamy

Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

 • technik logistyk
 • technik spedytor

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

 • technik budownictwa
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • technik ekonomista
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik geodeta
 • technik geolog
 • technik leśnik
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik technologii chemicznej
 • technik telekomunikacji
 • technik transportu kolejowego
 • technik technologii żywności
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik handlowiec
 • technik spedytor
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik włókiennik
 • technik technologii drewna
 • technik ochrony środowiska
 • technik architektury krajobrazu
 • technik mechatronik
 • technik analityk
 • technik budowy dróg
 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik mechanik okrętowy
 • technik usług fryzjerskich
 • technik górnictwa odkrywkowego
 • technik logistyk
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik ochrony środowiska
 • technik ogrodnik
 • technik leśnik
 • technik technologii żywności
 • technik żywienia i usług  gastronomicznych
 • technik weterynarii
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik hodowca koni
 • technik inżynierii środowiska i  melioracji   
 • technik architektury krajobrazu

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska

 • technik budownictwa
 • technik budowy dróg
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • technik renowacji elementów architektury 
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik telekomunikacji
 • technik teleinformatyk

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

technik geodeta

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności
z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

 • technik technologii odzieży
 • technik przemysłu mody

Olimpiada Techniki Samochodowej

Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności
Spółka z o.o.

 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych

Turniej Budowlany
„Złota Kielnia”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej
i Kultury Fizycznej w Grudziądzu

 • stolarz
 • dekarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych

Ogólnopolski Turniej na  najlepszego Ucznia
w Zawodzie Cukiernik

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

cukiernik

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Piekarz

piekarz

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy
im. Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

cukiernik

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

piekarz

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

wędliniarz

Ogólnopolski Turniej Kucharski

kucharz

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • technik elektryk
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik energetyk
 • technik urządzeń i systemów   energetyki odnawialnej
 • technik elektronik
 • technik mechatronik
 • technik teleinformatyk
 • technik telekomunikacji
 • technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 • technik elektroniki i informatyki medycznej
 • technik informatyk

Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę"

Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

technik górnictwa podziemnego

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki
z siedzibą
w Poznaniu

 • technik logistyk
 • technik spedytor

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy

technik hotelarstwa

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wydział Nauk o Żywności
i Żywieniu

 • technik technologii żywności
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Olimpiada Wiedzy
o Turystyce

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

technik obsługi turystycznej

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych
i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik rachunkowości
 • technik administracji
 • technik księgarstwa
 • technik organizacji reklamy

Olimpiada Wiedzy
o Mleku i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie

 • technik technologii żywności
 • technik przetwórstwa mleczarskiego

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu

kucharz

Olimpiada „Buduj z Pasją”

Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej
i Kultury Fizycznej Budowlani

 • murarz-tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach

technik ekonomista

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel