Zajęcia opiekuńcze w czasie zimowej przerwy świątecznej

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 grudnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Poza dniami ustawowo wolnymi od pracy tj. 25 i 26 grudnia, nauczyciele mają obowiązek świadczyć pracę w czasie zimowej przerwy świątecznej. „Macie prawo, by nauczyciele zaopiekowali się Waszym dzieckiem podczas przerwy świątecznej” – pisze Minister Edukacji Narodowej w liście otwartym do rodziców.

Poza dniami ustawowo wolnymi od pracy tj. 25 i 26 grudnia, nauczyciele mają obowiązek świadczyć pracę w czasie zimowej przerwy świątecznej. „Macie prawo, by nauczyciele zaopiekowali się Waszym dzieckiem podczas przerwy świątecznej” – pisze Minister Edukacji Narodowej w liście otwartym do rodziców.

W czasie zimowej przerwy świątecznej i w dni wolne od zajęć trzeba zapewnić opiekę uczniom

Zimowa przerwa świąteczna w tym roku trwa od 22 grudnia do 31 grudnia. To dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktycznych. Dni przerwy świątecznej, z wyjątkiem świat Bożego Narodzenia, nie są jednak dla nauczycieli ani dniami wolnymi od pracy, ani dniami urlopu wypoczynkowego i nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora. Dyrektor może zaplanować, aby w tym czasie, poza doskonaleniem lub innymi czynnościami związanymi z przygotowaniem się do zajęć, prowadzili oni również zajęcia z dziećmi.

Dni 2 i 5 stycznia 2015 r. nie są dniami zimowej przerwy świątecznej. Dyrektor szkoły mógł jednak – w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim – ustalić te dni jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. Wówczas ma obowiązek zorganizować zajęcia opiekuńczo–wychowawcze oraz poinformować rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

Nie może dojść do sytuacji, by w dniach 2 i 5 stycznia 2015 r. w szkołach, w których nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, nie zostały zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Minister Joanna Kluzik–Rostkowska, biorąc po uwagę oczekiwania rodziców uczniów, zaapelowała do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych o zdiagnozowanie potrzeb rodziców oraz zaplanowanie i zorganizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów, których rodzicom na tym zależy. Kuratorów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast minister poprosiła natomiast o sprawdzenie, czy szkoły dopełniły obowiązku poinformowania rodziców o przysługujących im prawach.

MEN uruchomiło dla rodziców specjalny numer telefonu i adres mailowy, pod którym mogą zgłaszać wszelkie uwagi i wątpliwości dotyczące opieki nad ich dziećmi w okresie przerwy świątecznej.
Oto dane kontaktowe:
nr telefonu +48 (22) 34 74 744
w dni codzienne od 3 grudnia 2014 do 7 stycznia 2015 w godzinach 8.30-15.00
[email protected]

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel