Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2018 r.

Data publikacji: 27 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2018 r.

Od roku 2018 zaczną obowiązywać nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”. Nowe i dotychczasowe rozdziały zostały dostosowane do obecnej sytuacji związanej z reformą oświaty. Rozdziały te należy już stosować do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

3 nowe rozdziały

Nowe rozdziały w klasyfikacji budżetowej (nie dotyczą szkół specjalnych):

1) 80115 „Technika”,

2) 80116 „Szkoły policealne”,

3) 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”.

Bez zmian pozostał rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”. W rozdziale tym powinny być klasyfikowane dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych odpowiednio w szkołach zawodowych specjalnych, tj. klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, technikum specjalnym, szkole policealnej specjalnej, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkole branżowej I i II stopnia specjalnej.

Zmiany w dotychczasowych rozdziałach:

  • 80150 – w rozdziale tym, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, od 1 stycznia 2018 r. będzie tylko ewidencja środków w szkołach podstawowych,
  • 80152 – przeznaczony będzie do klasyfikowania środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.
Nowe rozdziały należy już stosować do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2018 r. oraz projektów uchwał budżetowych.

Rozdziały dla gimnazjów i szkoły zawodowej

Dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół klasyfikujemy odpowiednio w rozdziale:

  • 80110 „Gimnazja” oraz
  • 80111 „Gimnazja specjalne”.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” należy ewidencjonować środki  w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421).
Opracowanie: Monika Fidler

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel