Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2018 r.

Data publikacji: 27 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2018 r.

Od roku 2018 zaczną obowiązywać nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”. Nowe i dotychczasowe rozdziały zostały dostosowane do obecnej sytuacji związanej z reformą oświaty. Rozdziały te należy już stosować do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

3 nowe rozdziały

Nowe rozdziały w klasyfikacji budżetowej (nie dotyczą szkół specjalnych):

1) 80115 „Technika”,

2) 80116 „Szkoły policealne”,

3) 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”.

Bez zmian pozostał rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”. W rozdziale tym powinny być klasyfikowane dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych odpowiednio w szkołach zawodowych specjalnych, tj. klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, technikum specjalnym, szkole policealnej specjalnej, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkole branżowej I i II stopnia specjalnej.

Zmiany w dotychczasowych rozdziałach:

  • 80150 – w rozdziale tym, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, od 1 stycznia 2018 r. będzie tylko ewidencja środków w szkołach podstawowych,
  • 80152 – przeznaczony będzie do klasyfikowania środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.
Nowe rozdziały należy już stosować do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2018 r. oraz projektów uchwał budżetowych.
Rozdziały dla gimnazjów i szkoły zawodowej

Dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół klasyfikujemy odpowiednio w rozdziale:

  • 80110 „Gimnazja” oraz
  • 80111 „Gimnazja specjalne”.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” należy ewidencjonować środki  w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel