Znaki graficzne na świadectwach szkolnych muszą być zgodne z przepisami prawa

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 17 czerwca 2016 r.
Poleć znajomemu
Znaki graficzne na świadectwach szkolnych muszą być zgodne z przepisami prawa

MEN przypomina o regułach umieszczania znaków graficznych na świadectwach i innych drukach szkolnych. Zwraca uwagę, że są to dokumenty urzędowe, które mogą zawierać tylko taką treść, na jaką wskazują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Znaki graficzne w świadectwach muszą być zgodne z Rozporządzeniem MEN

Świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi (art. 11 ustawy o systemie oświaty). W związku z tym MEN w Rozporządzeniu określił precyzyjnie, co może być zawarte w tych dokumentach. W szczególności uregulował kwestię umieszczania na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. MEN wyraźnie zaznacza, że nie jest dopuszczalne umieszczanie na tych dokumentach znaków graficznych, oznakowań i pieczęci innych, niż wymienione w Rozporządzeniu.

Opłaty za duplikaty druków szkolnych

Wspomniane Rozporządzenie reguluje również wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą. Opłaty nie mogą przewyższać kwoty opłaty skarbowej za legalizację dokumentu, określonej w przepisach o opłacie skarbowej.

Źródło:

Opracowanie: Michał Kowalski 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel