Znamy terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Data publikacji: 22 maja 2020 r.
Poleć znajomemu
Znamy terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

MEN opublikował terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I i klas wstępnych do szkół ponadpodstawowych.

Najważniejsze terminy

Termin

Czynność

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

15.06-10.07

złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły

31.07-04.08

uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, zmiana przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować

15.06-22.06

składanie wniosków do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Ogłaszanie list

12.08

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19.08

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Potwierdzenie przyjęcia

13.08-18.08

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego – jeżeli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

18.08 godz. 15.00

poinformowanie dyrektora przez kandydata (rodzica) o braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lub orzeczenia

25.09

przedłożenie ww. zaświadczenia lub orzeczenia w przypadku poinformowania o braku możliwości ich przedłożenia do 18 sierpnia.

Bez procedury uzupełniającej

Warto dodać, że w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie będzie przeprowadzane postępowanie uzupełniające. O przyjęciu kandydatów nieprzyjętych w procedurze rekrutacyjnej będzie decydował dyrektor.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Poza tym publikacja list kandydatów może odbywać się za pomocą stron WWW szkół.
Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel