Zniszczenie podręcznika – kto i ile za to zapłaci

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 1 września 2016 r.
Poleć znajomemu
Zniszczenie podręcznika – kto i ile za to zapłaci

Uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie darmowego podręcznika wiąże się ze zwrotem kosztów, ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zwrotu dokonują rodzice uczniów na wyznaczony rachunek bankowy. Sprawdź, jak dokonać zwrotu!

Ile kosztują darmowe podręczniki

Koszt poszczególnych podręczników wynosi:

  • 4,34 zł – każda z czterech części podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz”,
  • 4,21 zł – każda z dziewięciu części podręcznika do klasy II szkoły podstawowej „Nasza szkoła”,
  • 2,35 zł – każda z dziesięciu części podręcznika do klasy III szkoły podstawowej „Nasza szkoła”

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty (art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty).

W jaki sposób dokonać zwrotu kosztów

Kwotę należy wpłacać na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzony w NBP O/o w Warszawie, numer rachunku 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej (podręczniki do języków obcych nowożytnych dla uczniów klasy I, II i III), stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego i nie powinien  być przekazywany na ww. rachunek.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel