Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2015 r., poz. 1214)

Dz.U.15..1214
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
(Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2015 r.)

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wymagania wobec publicznych szkół i placówek, dotyczące realizacji niezbędnych działań, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 2.
Wymagania, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół i placówek.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
Załącznik Wymagania wobec szkół i placówek
Słowa kluczowe:
oświataszkoła

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel