Kalendarz dyrektora przedszkola – GRUDZIEŃ

Data publikacji: 3 grudnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola – GRUDZIEŃ

Sprawdź obowiązki dyrektora przedszkola na grudzień, a także kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

Zadanie

Termin

Podstawa prawna

Uwagi

Zaplanowanie realizacji niewykorzystanych środków budżetowych

W terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola

§ 10-13 rozporządzenia MF z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jedn.: 2015 r. poz. 1542 ze zm.)

Nie dotyczy przedszkoli niepublicznych

Dostosowanie projektu planu finansowego o uchwały budżetowej.

Zatwierdzenie planu finansowego przedszkola

W terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu

Art. 249 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Nie dotyczy przedszkoli niepublicznych

Rozpoczęcie procedury archiwizowania akt przedszkola

 

Termin ustala dyrektor przedszkola

Art. 6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)

Instrukcja kancelaryjna przedszkola

Dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych

Zarządzenie inwentaryzacji majątku przedszkola

W terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola

Art. 2 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)

Dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Inwentaryzację należy przeprowadzić ostatniego dnia każdego roku obrotowego (kalendarzowego)

Wzięcie udziału w komisjach awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, którzy złożyli wnioski do 31 października 2018 r.

Według harmonogramu

Art. 9b pkt 3a, art. 9g ust. 2-3 Karty Nauczyciela

Dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych

Organizacja pomocy świątecznej w ramach środków ZFSŚ

Przed 24 grudnia 2018 r.

Art. 10 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1316)

Dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych, w których utworzono ZFŚS

Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych

DATA

WYDARZENIE

3 grudnia 2018

Międzynarodowy Dzień Niepełnoprawnych

4 grudnia 2018

Dzień Górnika

6 grudnia 2018

Dzień Ryby

10 grudnia 2018

Dzień Ochrony Praw Dziecka

13 grudnia 2018

Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci

21 grudnia 2018

Pierwszy Dzień Zimy

22 grudnia 2018

Światowy Dzień Wody

24 grudnia 2018

Wigilia

25 grudnia 2018

Boże Narodzenie

31 grudnia 2018

Sylwester

Opracowanie: Marta Wysocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel