Kalendarz dyrektora przedszkola – STYCZEŃ

Data publikacji: 2 stycznia 2019 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola – STYCZEŃ

Sprawdź obowiązki dyrektora przedszkola na STYCZEŃ, a także kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

Zadanie

Termin

Podstawa prawna

Uwagi

Zapoznanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z planem urlopów wypoczynkowych na 2019 r.

2 stycznia

art. 163 Kodeksu pracy

przedszkola publiczne i niepubliczne

Przekazanie do bazy danych SIO danych wymienionych w § 31 ust. 1 pkt 1 lit. 1-c rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

do 10 stycznia

§ 31 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

przedszkola publiczne i niepubliczne

Wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

do 31 stycznia

art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela

przedszkola publiczne

Przedstawienie radzie pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola w pierwszym półroczu

Termin ustalony przez dyrektora

art. 69 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

przedszkola publiczne oraz niepubliczne, jeżeli dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny

Opracowanie harmonogramu wypłaty nagród jubileuszowych na 2019 rok

Termin ustalony przez dyrektora

rozporządzenie MEN z 30 października 2001 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania

przedszkola publiczne

Opracowanie harmonogramu oceny pracowników samorządowych na 2019 rok

Termin ustalony przez dyrektora

art. 27 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

przedszkola publiczne

Kontrola aktualności badań lekarskich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Termin ustalony przez dyrektora

art. 211 pkt 5, art. 229 Kodeksu pracy

przedszkola publiczne i niepubliczne

Kontrola aktualności szkoleń bhp nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Termin ustalony przez dyrektora

art. 23711 § 1 Kodeksu pracy

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

przedszkola publiczne i niepubliczne

Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych

DATA

WYDARZENIE

1 stycznia 2019 r.

Nowy Rok

6 stycznia 2019 r.

Trzech Króli

9 stycznia 2019 r.

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

18 stycznia 2019 r.

Dzień Kubusia Puchatka

21 stycznia 2019 r.

Dzień Babci

22 stycznia 2019 r.

Dzień Dziadka

24 stycznia 2019 r.

Dzień Pani Sekretarki

29 stycznia 2019 r.

Dzień Łamigłówek

Opracowanie: Marta Wysocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel