Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1583)

Dz.U.19..1583
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego
(Dz.U. z dnia 22 sierpnia 2019 r.)

Na podstawie art. 121a ust. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ust. 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Załącznik Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego
Słowa kluczowe:
uczeń

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel