Zestaw programów wychowania przedszkolnego – czy musi być opiniowany przez radę rodziców

Marta Wysocka

Marta Wysocka

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego.
Data publikacji: 18 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Zestaw programów wychowania przedszkolnego – czy musi być opiniowany przez radę rodziców

Rada rodziców nie musi opiniować wybranych do realizacji programów wychowania przedszkolnego przed zatwierdzeniem przedszkolnego zestawu programów. Nie wskazują na to żadne przepisy oświatowe. Nie ma jednak przeszkód, by wystąpić z prośbą o taką opinię.

Programy muszą uwzględniać podstawę programową

Wszystkie dopuszczone do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego (art. 22a ustawy o systemie oświaty). Odpowiedzialność za uwzględnienie w zestawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego spoczywa na dyrektorze przedszkola.

Przepisy te nie dotyczą przedszkoli niepublicznych – zasady dopuszczania do użytku oraz ustalania przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego powinny zostać uregulowane w wewnętrznych przepisach przedszkola. Regulacje wewnętrzne mogą przewidywać udział rodziców w procesie wybierania i dopuszczania programów.

Obowiązek opiniowania programu przez radę pedagogiczną

Dyrektor przedszkola, przed dopuszczeniem danego programu do użytku, ma obowiązek zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej. Nie ma wskazań do opiniowania przez inne organy – w tym opinii rady rodziców. Nie oznacza to jednak, że dyrektor nie może zwrócić się o wydanie takiej opinii, a także – że rada rodziców nie może zwrócić się o przedstawienie programów do zaopiniowania.

Rada rodziców może występować do:

  • dyrektora i innych organów przedszkola,
  • organu prowadzącego przedszkole,
  • organu sprawującego nadzór pedagogiczny

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Przygotowana w tym trybie opinia rady rodziców nie jest wiążąca dla dyrektora przedszkola.
Marta Wysocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel