Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń w 2019 r. na nowym wzorze

Data publikacji: 25 września 2019 r.
Poleć znajomemu
 Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń w 2019 r. na nowym wzorze

W związku z nietypowym sposobem wprowadzenia podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019 r. tj. nie poprzez podniesienie kwoty bazowej lecz poprzez procentową zmianę średniego wynagrodzenia, konieczne jest dostosowanie sposobu sporządzania sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli.

 Osobno policzymy etaty i wynagrodzenie za dwa okresy 2019 roku

W opublikowanym projekcie rozporządzenia Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje, by w roku 2019 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnioroczna struktura zatrudnienia były ustalane w okresach:

1)      od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia;

2)      od dnia 1 września do dnia 31 grudnia.

Wiąże się to także z koniecznością wprowadzenia nowego wzoru formularza, który uwzględnia kwotę bazową dla nauczycieli obowiązującą w 2019 r., a ponadto zmianę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dokonaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel