2 ważne zmiany w kuratoriach oświaty

Data publikacji: 12 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
2 ważne zmiany w kuratoriach oświaty

Znikną ograniczenia dotyczące zasad tworzenia w kuratoriach oświaty wydziałów i stanowisk pracy oraz związane z realizacją przez pracowników kuratoriów zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego. W konsekwencji umożliwi to m.in. powierzenie wizytatorom również innych zadań – sprawdź, jakich!

Nowe kompetencje wizytatorów

Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur pozwoli organom nadzoru na dostosowanie organizacji nadzoru pedagogicznego do potrzeb środowiska oświatowego. W tym celu:

1)      zmodyfikowano przepis § 2 ust. 1 oraz zrezygnowano z przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia – zmiana ta umożliwi powierzenie wizytatorom realizującym zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania, również innych zadań, tj. np. przygotowanie oceny pracy dyrektora szkoły – zadania którego realizacja możliwa jest dzięki wiedzy posiadanej z tytułu sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

2)      zrezygnowano z przepisu § 2 ust. 2a pkt 1 stanowiącego, że pracownicy przeprowadzający w szkołach i placówkach ewaluacje i kontrole wybierani są w sposób losowy – zmiana w tym zakresie pozwoli uniknąć sytuacji, w których czynności nadzoru pedagogicznego prowadzi wizytator kuratorium nieznający specyfiki pracy danego typu szkoły lub rodzaju placówki.

Źródło:

  • Projekt  rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (projekt z 23 listopada 2016 r.).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel