500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu – znamy projekt rozporządzenia

Data publikacji: 12 listopada 2020 r.
Poleć znajomemu
500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu – znamy projekt rozporządzenia

Poznaliśmy projekt przepisów, na mocy których nauczyciele mają otrzymywać 500 zł na zakup sprzętu do kształcenia na odległość. Konsultacje potrwają do piątku, 13 listopada.

Dofinansowanie nie dla nauczycieli przedszkoli


Co wynika z projektowanych przepisów? Otóż dofinansowanie ma przysługiwać co do zasady wszystkim nauczycielom szkół i placówek (ale nie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego), z wyjątkiem pracujących w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.

Na co można wydać dofinansowanie

Środki na dofinansowanie są przewidziane w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 oraz w budżetach właściwych ministrów i mają być przekazane organom prowadzącym do 30 listopada 2020 r. Co można zakupić z jednorazowego dofinansowania w kwocie 500 zł? Zgodnie z projektem przyznane środki można przeznaczyć w całości lub w części na zakup

 • komputera stacjonarnego;
 • monitora;
 • komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
 • kamery internetowej lub wizualizera;
 • statywu;
 • mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
 • drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
 • myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, pamięci masowej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
 • oprogramowania komputerowego;
 • smartfona,
 • usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.
Dofinansowanie obejmie wyłącznie zakupy dokonane w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.

Jak ubiegać się o dofinansowanie

Aby otrzymać dofinansowanie, nauczyciel będzie musiał złożyć do dyrektora wniosek o dofinansowanie. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w więcej niż jednej szkole wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, w której nauczyciel ma najwyższy wymiar zajęć. W przypadku takiego samego wymiaru zajęć we wszystkich szkołach, decydująca będzie wcześniejsza data zatrudnienia, a w ostateczności – zatrudnienie na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wniosek należy złożyć w terminie do 7 grudnia 2020 r. Powinny w nim znaleźć się:
 • imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela;
 • informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu;
 • w przypadku nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w więcej niż jednej jednostce systemu oświaty – oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty;
 • podpis nauczyciela.

Poza tym do wniosku należy dołączyć kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi. Dowód musi być wystawiony imiennie na nauczyciela!

Wzór zostanie opublikowany na stronie MEN.

Co musi zrobić dyrektor

Następnie dyrektor będzie musiał:

 • zweryfikować wnioski nauczycieli i ich uprawnienia,
 • sporządzić listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania,
 • przekazać tę listę w terminie do 11 grudnia 2020 r.
Lista uprawnionych nauczycieli powinna zawierać:
 • nazwę jednostki systemu oświaty;
 • imię i nazwisko nauczyciela;
 • numer PESEL nauczyciela;
 • kwotę dofinansowania, o którą ubiega się nauczyciel;
 • sumę kwot dofinansowania;
 • podpis dyrektora jednostki systemu oświaty.

Na tej podstawie organy prowadzące przekażą środki do poszczególnych szkół, a te powinny wypłacić dofinansowania w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Projekt rozporządzenia poddano konsultacjom dlatego niewykluczone jest, że przepisy te wejdą w życie w nieco innym brzmieniu.

Projekt:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel