Będą zmiany w ramowych planach nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Data publikacji: 17 kwietnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Będą zmiany w ramowych planach nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Wychowawcy od nowego roku szkolnego będą mieli obowiązek omawiania tematyki dotyczącej istotnych problemów społecznych m.in. zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych czy środowiskowych. Takie rozwiązanie przewidziano w projekcie nowelizacji ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Nowe tematy na zajęciach wychowawczych

Nowością ma być obowiązek omawiania tematyki dotyczącej istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska), w szczególności podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Należy w tym zakresie zwrócić uwagę w szczególności na zagadnienia, które kształtują postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowują wiedzę na temat ochrony klimatu, podkreślają korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu czy gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym oszczędzania.

Do omawiania tych zagadnień będzie można zaprosić specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

Rozwiązanie to ma obowiązywać od nowego roku szkolnego 2020/2021. Będą to więc nie tyle nowe zajęcia, co nowe tematy podczas dotychczasowych zajęć.

Skąd taki pomysł

W jaki sposób ustawodawca uzasadnia to rozwiązanie? Powołuje się na wyzwania cywilizacyjne dzisiejszego świata i zagrożenia z tym związane, zasadne jest zwrócenie szczególnej uwagi m.in. na zagadnienia, które kształtują postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowują wiedzę na temat ochrony klimatu, podkreślają korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu czy gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym oszczędzania.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (z 2 kwietnia 2020 r.)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel