Będzie nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 12 maja 2014 r.
Poleć znajomemu

Do klasyfikacji zawodów zostaną dodane dwa nowe zawody, zaś trzy inne będą wygaszane. Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Do klasyfikacji zawodów zostaną dodane dwa nowe zawody, zaś trzy inne będą wygaszane. Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Planowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wynikają z wniosków złożonych przez ministrów właściwych dla zawodów, które dotyczą:

 1. Wprowadzenia do klasyfikacji nowych zawodów;
 2. Zakończenia kształcenia w określonych zawodach;
 3. Rozszerzenia kształcenia w danym zawodzie na określony typ szkoły;
 4. Rezygnacji z możliwości kształcenia w danym typie szkoły w odniesieniu do określonego zawodu;
 5. Stworzenia możliwości organizowania klasyfikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w określonych zawodach;
 6. Zmiany w zakresie właściwości ministrów „odpowiedzialnych” za zawody.
Nowe zawody w klasyfikacji:

 1. Technik urządzeń dźwigowych
 2. Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Wygaszane zawody:
 1. Technik farmaceutyczny w szkole policealnej (zawód będzie wygaszany od roku szkolnego 2015/2016)
 2. Opiekunka dziecięca w szkole policealnej
 3. Asystentka stomatologiczna w szkole policealnej
Powyższe zawody pozostaną ujęte w tabeli klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Projektowane rozporządzenie ma obowiązywać od roku szkolnego 2015/2016 i będzie to jednocześnie rok przeprowadzania ostatniej rekrutacji do szkół kształcących w ww. zawodach. Kształcenie w wygaszanych zawodach będzie realizowane do zakończenia cyklu kształcenia.
Nowe formy nauczania zawodów

Wprowadzenie możliwości organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik transportu drogowego. Umożliwi to zdobywanie kwalifikacji w tym zawodzie przez osoby dorosłe w drodze edukacji pozaszkolnej, a to oznacza szybciej i bardziej elastycznie.

Rezygnacja z nauczania zawodu w danym typie szkoły

Zgodnie z projektem, zniesione zostanie kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych w 2-letniej szkole policealnej. Nadal pozostanie możliwość kształcenia w tym zawodzie w 4-letnim technikum dla młodzieży oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla osób dorosłych.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zwodów szkolnictwa zawodowego (projekt z dnia 30 kwietnia 2014 r., skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
szkoła zawodowa

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel