Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Będzie nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 12 maja 2014 r.
Poleć znajomemu

Do klasyfikacji zawodów zostaną dodane dwa nowe zawody, zaś trzy inne będą wygaszane. Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Planowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wynikają z wniosków złożonych przez ministrów właściwych dla zawodów, które dotyczą:

 1. Wprowadzenia do klasyfikacji nowych zawodów;
 2. Zakończenia kształcenia w określonych zawodach;
 3. Rozszerzenia kształcenia w danym zawodzie na określony typ szkoły;
 4. Rezygnacji z możliwości kształcenia w danym typie szkoły w odniesieniu do określonego zawodu;
 5. Stworzenia możliwości organizowania klasyfikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w określonych zawodach;
 6. Zmiany w zakresie właściwości ministrów „odpowiedzialnych” za zawody.
Nowe zawody w klasyfikacji:

 1. Technik urządzeń dźwigowych
 2. Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Wygaszane zawody:
 1. Technik farmaceutyczny w szkole policealnej (zawód będzie wygaszany od roku szkolnego 2015/2016)
 2. Opiekunka dziecięca w szkole policealnej
 3. Asystentka stomatologiczna w szkole policealnej
Powyższe zawody pozostaną ujęte w tabeli klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Projektowane rozporządzenie ma obowiązywać od roku szkolnego 2015/2016 i będzie to jednocześnie rok przeprowadzania ostatniej rekrutacji do szkół kształcących w ww. zawodach. Kształcenie w wygaszanych zawodach będzie realizowane do zakończenia cyklu kształcenia.
Nowe formy nauczania zawodów

Wprowadzenie możliwości organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik transportu drogowego. Umożliwi to zdobywanie kwalifikacji w tym zawodzie przez osoby dorosłe w drodze edukacji pozaszkolnej, a to oznacza szybciej i bardziej elastycznie.

Rezygnacja z nauczania zawodu w danym typie szkoły

Zgodnie z projektem, zniesione zostanie kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych w 2-letniej szkole policealnej. Nadal pozostanie możliwość kształcenia w tym zawodzie w 4-letnim technikum dla młodzieży oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla osób dorosłych.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zwodów szkolnictwa zawodowego (projekt z dnia 30 kwietnia 2014 r., skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
szkoła zawodowa

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel