Będzie nowy wzór sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 19 października 2018 r.
Poleć znajomemu
Będzie nowy wzór sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli

Począwszy od sprawozdań za 2018 r., składanych do 20 stycznia 2019 r. , ma obowiązywać nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, który uwzględnia zmianę kwoty bazowej, która nastąpiła w trakcie roku kalendarzowego ale nie z dniem 1 września.

Obowiązkowa analiza wysokości wynagrodzenia wypłaconego nauczycielom w poprzednim roku

W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (art. 30a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zmiana wysokości wynagrodzenia nie następuje już zawsze z początkiem roku kalendarzowego lub szkolnego

Dotychczasowy wzór sprawozdania uwzględniał utrwaloną praktykę zmiany wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli z dniem 1 stycznia lub 1 września danego roku. W 2018 r. podwyżka dla nauczycieli została wprowadzona 1 kwietnia 2018 r., co w praktyce uniemożliwia prawidłowe wypełnienie obowiązującego wzoru sprawozdania, ponieważ nie przewiduje on takiej możliwości.

Nowy wzór sprawozdania będzie uwzględniał podział na dwie kwoty bazowe: obowiązującą od 1 stycznia danego roku – bez wskazywania daty końcowej oraz obowiązującą do 31 grudnia danego roku – bez wskazywania daty początkowej. Brakujące daty będę uzupełniane w zależności od tego czy i w którym momencie roku zmieniła się kwota bazowa dla nauczycieli.
Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw i będą dotyczyć sprawozdań już za 2018 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt z 18 października 2018 r., wersja skierowana do konsultacji i uzgodnień).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel