Będzie nowy wzór sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 października 2018 r.
Poleć znajomemu
Będzie nowy wzór sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli

Począwszy od sprawozdań za 2018 r., składanych do 20 stycznia 2019 r. , ma obowiązywać nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, który uwzględnia zmianę kwoty bazowej, która nastąpiła w trakcie roku kalendarzowego ale nie z dniem 1 września.

Obowiązkowa analiza wysokości wynagrodzenia wypłaconego nauczycielom w poprzednim roku

W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (art. 30a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zmiana wysokości wynagrodzenia nie następuje już zawsze z początkiem roku kalendarzowego lub szkolnego

Dotychczasowy wzór sprawozdania uwzględniał utrwaloną praktykę zmiany wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli z dniem 1 stycznia lub 1 września danego roku. W 2018 r. podwyżka dla nauczycieli została wprowadzona 1 kwietnia 2018 r., co w praktyce uniemożliwia prawidłowe wypełnienie obowiązującego wzoru sprawozdania, ponieważ nie przewiduje on takiej możliwości.

Nowy wzór sprawozdania będzie uwzględniał podział na dwie kwoty bazowe: obowiązującą od 1 stycznia danego roku – bez wskazywania daty końcowej oraz obowiązującą do 31 grudnia danego roku – bez wskazywania daty początkowej. Brakujące daty będę uzupełniane w zależności od tego czy i w którym momencie roku zmieniła się kwota bazowa dla nauczycieli.
Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw i będą dotyczyć sprawozdań już za 2018 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt z 18 października 2018 r., wersja skierowana do konsultacji i uzgodnień).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel