Darmowe podręczniki - harmonogram wprowadzania zmian

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 lutego 2014 r.
Poleć znajomemu

Bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz dotacje na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika do nauki języka obcego - wszystko to we wrześniu 2014 roku otrzyma uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej.  Sprawdź, harmonogram wprowadzania zmian dla uczniów wyższych klas.

Bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz dotacje na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika do nauki języka obcego - wszystko to we wrześniu 2014 roku otrzyma uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej.  Sprawdź, harmonogram wprowadzania zmian dla uczniów wyższych klas.

Od 2017 roku dotacje do podręczników dla wszystkich uczniów

Przygotowany przez MEN projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty zakłada docelowo  - w 2017 roku - dostarczenie dla uczniów:

 • klas I-III szkół podstawowych podręcznika do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz sfinansowanie z dotacji celowej wyposażenia uczniów klas I - III szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe oraz podręcznika do nauczania języka obcego nowożytnego,
 • klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów  podręczników, materiałów edukacyjnych innych niż podręczniki oraz materiałów ćwiczeniowych.
Dotacja będzie udzielana do następujących kwot na ucznia szkoły prowadzonej lub dotowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego:
 1. klas I-III szkół podstawowych w podręcznik do nauczania języka obcego  nowożytnego - do wysokości 25 zł oraz materiały ćwiczeniowe -  do wysokości 50 zł;
 2. klas IV-VI szkół podstawowych w podręczniki albo materiały edukacyjne inne niż podręcznik - do wysokości 140 zł (podręczniki dla średnio 8. przedmiotów) oraz materiały ćwiczeniowe - do wysokości 25 zł;
 3. gimnazjów  w podręczniki albo materiały edukacyjne inne niż podręcznik - do wysokości 250 zł (podręczniki dla średnio 13. przedmiotów) oraz materiały ćwiczeniowe - do wysokości 25 zł.
Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne inne niż podręczniki będzie udzielana pod warunkiem, że komplet podręczników lub tych materiałów będzie zapewniał możliwość ich używania przez uczniów tej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne.

Nowe obowiązki szkoły:

 • zapewnienie podręczników i materiałów ćwiczeniowych ze środków dotacji celowej;
 • ustalenie zasad wypożyczania materiałów edukacyjnych.
Zmiany dotyczące wydawców:
 • zakaz pakietowania - wszystkie podręczniki będą mogły być zakupywane pojedynczo;
 • zakaz oferowania nauczycielom dodatkowych korzyści za dokonanie wyboru określonych podręczników;
 • od 2015 r. podręczniki mają być dostosowane do zasady wieloletności;
ZAKŁADANE EFEKTY WPROWADZANYCH ZMIAN

ROK SZKOLNY 2014/2015

Klasy I-III szkoły podstawowej

Klasy I:

Bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej - opracowany na zlecenie MEN;

Dotacja dla organu prowadzącego szkołę na:
a) zakup podręcznika do nauki języka obcego (25 zł/uczeń)
b) zakup materiałów ćwiczeniowych (50 zł/uczeń)

Klasy I - III bez zmian

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

Klasy IV - obowiązuje jeden podręcznik do danego przedmiotu wybrany przez zespół nauczycieli

Klasy V-VI bez zmian

Klasy I-III gimnazjum

Klasy I - obowiązuje jeden podręcznik do danego przedmiotu wybrany przez zespół nauczycieli

Klasy II-III bez zmian

Szkoły ponadgimnazjalne

Klasy I - obowiązuje jeden podręcznik do danego przedmiotu wybrany przez zespół nauczycieli

Klasy II-III bez zmian

ROK SZKOLNY 2015/2016

Klasy I-III szkoły podstawowej

Klasy I i II:

Bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej - opracowany na zlecenie MEN;

Bezpłatny e-podręcznik do klas I-III

Dotacja dla organu prowadzącego szkołę na:
a) zakup podręcznika do nauki języka obcego (25 zł/uczeń)
b) zakup materiałów ćwiczeniowych (50 zł/uczeń)

Klasy I - III bez zmian

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

Klasy IV:

Dotacja dla organu prowadzącego szkołę na:
a) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych innych niż podręcznik (140 zł/uczeń),
b) zakup materiałów ćwiczeniowych (25zł/uczeń);

Bezpłatne e-podręczniki do: języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody, zajęć komputerowych;

Obowiązuje jeden podręcznik do danego przedmiotu wybrany przez zespół nauczycieli (klasy IV-V)

Klasy VI bez zmian

Klasy I-III gimnazjum

Klasy I:

Dotacja dla organu prowadzącego szkołę na:
a) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych innych niż podręcznik (250 zł/uczeń),
b) zakup materiałów ćwiczeniowych (25zł/uczeń);

Bezpłatne e-podręczniki do: języka polskiego, matematyki, historii, wos, biologii, geografii, fizyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki;

Obowiązuje jeden podręcznik do danego przedmiotu wybrany przez zespół nauczycieli (klasy I-II)

Klasy III - bez zmian

Szkoły ponadgimnazjalne

Klasy I i II :

 obowiązuje jeden podręcznik do danego przedmiotu wybrany przez zespół nauczycieli;

Bezpłatne e - podręczniki do przedmiotów w zakresie podstawowym do : języka polskiego, matematyki, historii, wos, biologii, geografii, fizyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki;

Klasy III bez zmian

ROK SZKOLNY 2016/2017

Klasy I-III szkoły podstawowej

Klasy I i II:

Bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej - opracowany na zlecenie MEN;

Bezpłatny e-podręcznik do klas I-III

Dotacja dla organu prowadzącego szkołę na:
a) zakup podręcznika do nauki języka obcego (25 zł/uczeń)
b) zakup materiałów ćwiczeniowych (50 zł/uczeń)

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

Klasy IV  i V:

Dotacja dla organu prowadzącego szkołę na:
a) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych innych niż podręcznik (140 zł/uczeń klasy V),
b) zakup materiałów ćwiczeniowych (25zł/uczeń);

Bezpłatne e-podręczniki do: języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody, zajęć komputerowych;

Obowiązuje jeden podręcznik do danego przedmiotu wybrany przez zespół nauczycieli (klasy IV-VI)

Klasy I-III gimnazjum

Klasy I - II:

Dotacja dla organu prowadzącego szkołę na:
a) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych innych niż podręcznik (250 zł/uczeń klasy II),
b) zakup materiałów ćwiczeniowych (25zł/uczeń);

Bezpłatne e-podręczniki do: języka polskiego, matematyki, historii, wos, biologii, geografii, fizyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki;

Obowiązuje jeden podręcznik do danego przedmiotu wybrany przez zespół nauczycieli (klasy I-III)

Szkoły ponadgimnazjalne

Klasy I - III:

obowiązuje jeden podręcznik do danego przedmiotu wybrany przez zespół nauczycieli;

Bezpłatne e - podręczniki do przedmiotów w zakresie podstawowym do : języka polskiego, matematyki, historii, wos, biologii, geografii, fizyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki;

ROK SZKOLNY 2017/2018

Klasy I-III szkoły podstawowej

Kontynuacja zmian wprowadzonych w poprzednich latach.

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

Klasy IV  - VI :

Dotacja dla organu prowadzącego szkołę na:
a) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych innych niż podręcznik (140 zł/uczeń klasy VI),
b) zakup materiałów ćwiczeniowych (25zł/uczeń);

Bezpłatne e-podręczniki do: języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody, zajęć komputerowych;

Obowiązuje jeden podręcznik do danego przedmiotu wybrany przez zespół nauczycieli;

Podręczniki do wieloletniego użytku (bez ćwiczeń wymagających wypełnienia w egzemplarzu podręcznika)

Klasy I-III gimnazjum

Klasy I - III:

Dotacja dla organu prowadzącego szkołę na:
a) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych innych niż podręcznik (250 zł/uczeń klasy III),
b) zakup materiałów ćwiczeniowych (25zł/uczeń);

Bezpłatne e-podręczniki do: języka polskiego, matematyki, historii, wos, biologii, geografii, fizyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki;

Obowiązuje jeden podręcznik do danego przedmiotu wybrany przez zespół nauczycieli;

Podręczniki do wieloletniego użytku (bez ćwiczeń wymagających wypełnienia w egzemplarzu podręcznika)

Źródło:
 • Informacja prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowana 19 lutego 2014 r. na stronie internetowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel