Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 12 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego – projekt rozporządzenia

Zmiana systemu edukacji od września 2017 r. niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym m.in. określenie nowych warunków dopuszczania do użytku podręczników do nowych typów szkół. Sprawdzamy, co przewiduje projekt nowego rozporządzenia.

5 wytycznych w nowym projekcie

Projekt rozporządzenia dotyczy dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podręczników do kształcenia w zawodach. Nie wprowadza ono zasadniczych zmian w stosunku do przepisów rozporządzenia MEN z 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników. Nowy projekt określa:

1)      Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku – uwzględnienie celów i treści nauczania zawartych w podstawie programowej danego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym, bez potrzeby korzystania z dodatkowych materiałów. Jednym z wymogów jest również niezamieszczanie w podręczniku opisu egzaminu ósmoklasisty, maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Określone zostały również szczegółowe wymagania dla podręczników w formie elektronicznej.

2)      Tryb dopuszczenia do użytku podręczników – doprecyzowane zostały przepisy regulujące składanie wniosku o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego – wniosek dotyczy tylko jednej części. Wyjątek w tej kwestii dotyczy zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, społecznej i przyrodniczej dla klas I–III szkoły podstawowej, który może dotyczyć kilku części podręczników.

3)      Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców – zmiana dotyczy oświadczeń składanych przez osobę zainteresowaną do wpisania na listę rzeczoznawców.

4)      Wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręczników – projektowane rozporządzenie określa taką samą jak poprzednia wysokość opłaty wnoszonej wraz z wnioskiem o dopuszczenie podręcznika.

5)      Tryb wnoszenia i zwrotu opłat – zwrot opłat będzie możliwy w przypadku złożenia przez wydawcę wniosku o umorzenie postępowania o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, jeżeli jeszcze nie zostali wskazani rzeczoznawcy do opiniowania danego podręcznika albo gdy w drodze postanowienia nastąpiła odmowa wszczęcia postępowania.

Wykazy podręczników

Projekt przewiduje również rodzaje wykazów, do których wpisywane będą podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego po 15 lutego 2017 r. uwzględniające nową podstawę programową do kształcenia ogólnego i nową podstawę do kształcenia w zawodach:

  • wykaz podręczników do kształcenia ogólnego,
  • wykaz podręczników do kształcenia w zawodach,
  • wykaz podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
  • wykaz podręczników do kształcenia specjalnego.
Proponowany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia to 15 lutego 2017 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (projekt z 10 stycznia 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel