Dwulatek nie pójdzie do przedszkola

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 15 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Dzieci dwuletnie nie zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym nawet w uzasadnionych przypadkach - taką decyzję podjął rząd zobowiązując resort edukacji do zmiany projektu tzw. ustawy przedszkolnej.

Dzieci dwuletnie nie zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym nawet w uzasadnionych przypadkach - taką decyzję podjął rząd zobowiązując resort edukacji do zmiany projektu tzw. ustawy przedszkolnej.

Minister pracy nie zgadzał się na pójdzie dwulatków do przedszkoli

Od początku resort pracy miał wątpliwości co do propozycji objęcia dzieci 2-letnich wychowaniem przedszkolnym. Minister pracy podkreślał, że rozwój emocjonalny, ograniczona komunikacja werbalna oraz ograniczona samoobsługa dziecka sprawia, że dziecko w tym wieku wymaga przede wszystkim działań opiekuńczo-wychowawczych, a nie edukacyjnych. Ponadto, planowane wprowadzenie urlopu rodzicielskiego, który da możliwość sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem przez rodziców przez pierwszy rok życia dziecka z zachowaniem prawa do zasiłku macierzyńskiego, sprawi, że może zostać zaburzone funkcjonowanie placówek takich jak żłobki i kluby dziecięce. Placówki te bowiem będę ograniczone do sprawowania opieki nad jednym rocznikiem dzieci tj. w wieku od roku do lat 2. W konsekwencji zaburzy się sens istnienia tych placówek oraz ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3. W szczególności, że obecnie w żłobkach głównie przebywają dzieci w wieku od 2 do 3 lat.

Konflikt interesów także na tle finansowym

Minister pracy zwrócił również uwagę, że ze względu na różne źródło i zasady finansowania żłobków i przedszkoli proponowane rozwiązania uderzają w placówki sprawujące opiekę nad dziećmi do lat trzech. Istnieje także ryzyko, że rodzice - decydując o skierowaniu dziecka do żłobka lub przedszkola - nie będą kierowali się potrzebami dziecka, lecz tym, gdzie będzie taniej.

Gminom nie będzie opłacało się inwestować w żłobki

Nie bez znaczenia jest także to, że budowa i funkcjonowanie żłobków wymaga większych nakładów finansowych niż ma to miejsce w przypadku przedszkoli. Praktycznie ograniczenie dzieci ubiegających się o przyjęcie do żłobka do dzieci w wieku od roku do lat dwóch sprawi, że jednostki samorządu terytorialnego nie będą zainteresowane w rozwój tych form opieki nad dzieckiem. W szczególności, nie będzie chętnych gmin do zobowiązania się do zaciągania zobowiązań finansowych zabezpieczonych obowiązkiem utrzymania miejsc żłobkowych przez okres co najmniej 5 lat, co ma miejsce przy korzystaniu z dofinansowania tych miejsc tworzonych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 1.5. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Resort edukacji chciał doprecyzować przepisy, ale dwulatek i tak zostanie w żłobku

Ministerstwo edukacji, broniąc swojego pomysłu, wskazywało, że zmiany mają uelastycznić system opieki nad małym dzieckiem, a złożenie przez rodziców wniosku o objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecka dwuletniego nie będzie równoznaczne z koniecznością zapewnienia przez gminę miejsca w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Resort edukacji zaproponował, by warunkiem przyjęcia dziecka, które ukończyło dwa lata do przedszkola było niezapewnienie dziecku opieki żłobkowej przez gminę.

Ostatecznie rząd, podejmując decyzję o dalszych losach ustawy przedszkolnej stanął po stronie Ministra pracy - w związku z tym dziecko w wieku 2 lat nie będzie mogło pójść do przedszkola.

Źródło:

  • strona internetowa Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel