Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Egzamin maturalny po szkole branżowej II stopnia – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 28 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Egzamin maturalny po szkole branżowej II stopnia – projekt rozporządzenia

Nowe wytyczne dotyczące przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwentów branżowej szkoły II stopnia zawiera projekt nowelizacji rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Sprawdzamy, jakie zmiany wprowadza projekt.

3 ważne zmiany

Projekt nowelizacji rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. wprowadza regulacje prawne dotyczące przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwentów branżowej szkoły II stopnia, tj.:

1) dodatkowe informacje, jakie musi zawierać deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego –jeżeli zdający nie posiada dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – informację o zamiarze przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w roku szkolnym, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, lub jeżeli zdający posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – informację o posiadaniu tego dyplomu, kserokopię dyplomu dołącza się do deklaracji,

2)  zapis, jaki będzie zamieszczany na świadectwie dojrzałości – zamiast wyniku z jednego przedmiotu dodatkowego wpisuje się informację: „Posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika”,

3) termin, w jakim absolwent, który przystępował do egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym lub poprawkowym otrzyma świadectwo dojrzałości, nie później niż do dnia:

  • 5 lipca roku szkolnego, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym, w tym dla absolwentów, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe do 10 czerwca roku szkolnego, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny,
  • 20 września roku szkolnego, następującego po roku szkolnym, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym,
  • 20 września roku szkolnego, następującego po roku szkolnym, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym lub poprawkowym i uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe do 5 września roku następującego po roku szkolnym, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny.
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (projekt z 20 września 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel