Egzamin maturalny po szkole branżowej II stopnia – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 28 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Egzamin maturalny po szkole branżowej II stopnia – projekt rozporządzenia

Nowe wytyczne dotyczące przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwentów branżowej szkoły II stopnia zawiera projekt nowelizacji rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Sprawdzamy, jakie zmiany wprowadza projekt.

3 ważne zmiany

Projekt nowelizacji rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. wprowadza regulacje prawne dotyczące przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwentów branżowej szkoły II stopnia, tj.:

1) dodatkowe informacje, jakie musi zawierać deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego –jeżeli zdający nie posiada dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – informację o zamiarze przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w roku szkolnym, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, lub jeżeli zdający posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – informację o posiadaniu tego dyplomu, kserokopię dyplomu dołącza się do deklaracji,

2)  zapis, jaki będzie zamieszczany na świadectwie dojrzałości – zamiast wyniku z jednego przedmiotu dodatkowego wpisuje się informację: „Posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika”,

3) termin, w jakim absolwent, który przystępował do egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym lub poprawkowym otrzyma świadectwo dojrzałości, nie później niż do dnia:

  • 5 lipca roku szkolnego, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym, w tym dla absolwentów, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe do 10 czerwca roku szkolnego, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny,
  • 20 września roku szkolnego, następującego po roku szkolnym, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym,
  • 20 września roku szkolnego, następującego po roku szkolnym, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym lub poprawkowym i uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe do 5 września roku następującego po roku szkolnym, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny.
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (projekt z 20 września 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel