E-podręczniki gotowe w 2015 r.

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 11 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło aktualne informacje na temat projektu e-podręczników. Mają być gotowe w 2015 r., a ich wersje testowe pojawią się w 2013.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło aktualne informacje na temat projektu e-podręczników. Mają być gotowe w 2015 r., a ich wersje testowe pojawią się w 2013.

Wersje do testowania - w 2013 r.

Program rządowy Cyfrowa szkoła zakładał, że gotowe e-podręczniki trafią do szkół w 2015 r.

Biorąc pod uwagę czas potrzebny do przygotowania e-podręczników MEN przewiduje, że pierwsze z nich zostaną udostępnione do testów wcześniej niż w roku 2015. Ministerstwo oraz partner merytoryczny odpowiedzialny za opracowanie e-podręczników do przedmiotów ścisłych planują, że prototypy trzech podręczników do matematyki (dla klas IV szkoły podstawowej, klas I gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej) zostaną opracowane pod koniec sierpnia 2013 r. i już wówczas będą mogły być testowane. W 2014 r. w wersji roboczej pojawią się kolejne e-podręczniki, które również zostaną poddane testom.

Partnerzy projektu

Obecnie zgodnie z harmonogramem przygotowywane są umowy z partnerami merytorycznymi i partnerem technologicznym. Aktualnie wspólnym zadaniem partnerów jest napisanie projektu i szczegółowe podzielenie zadań. Będzie to podstawą do finansowania przedsięwzięcia ze środków europejskich. Proces wyłaniania partnerów, podpisywania umów czy rozpoczęcie finansowania projektu jest regulowany przez Komisję Europejską. Ośrodek Rozwoju Edukacji postępuje zgodnie z tymi wytycznymi.

W projekcie współpracować będzie pięciu partnerów. Wyłonienie partnera technologicznego Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk) nie kończy procedury naboru, gdyż trwa wybór ostatniego partnera, który zajmie się treściami do e-podręczników z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

W tym konkursie mogą wziąć udział różne podmioty, w tym wydawnictwa, nie tylko uczelnie wyższe. Jako, że projekt jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji - to właśnie dyrektor Ośrodka rozstrzyga w kwestiach prowadzenia naboru i jego zasadach bazując na ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Szkolenia dla nauczycieli

Program rządowy „Cyfrowa szkoła" to nie tylko sprzęt komputerowy dla uczniów i szkół czy rozwój e-podręczników. Jednym z głównych jego komponentów jest system kompleksowych szkoleń dla nauczycieli.

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w latach 2012-2015 przeszkolonych zostanie ponad 1000 tzw. e-moderatorów oraz niemal 20 tys. e-koordynatorów, których zadaniem będzie wspieranie szkół w korzystaniu z nowych technologii. Szkolenia już ruszyły i są realizowane zgodnie z planem.

E-podręcznik będzie darmowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji podkreślają, że e-podręczniki będą darmowe dla uczniów i nauczycieli oraz udostępnienie na zasadach wolnych licencji. Takie też jest oczekiwanie społeczne - potwierdzone wstępnymi wynikami ankiety.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel