Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Ewidencja czasu pracy nauczycieli - nadal nie obejmie wszystkich czynności

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 28 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Najwięcej wątpliwości związanych ze zmianami Karty Nauczyciela wzbudza propozycja zwiększenia zakresu ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli. MEN przyjęło wypośrodkowane rozwiązanie między postulatami samorządów, by rozliczać cały czas pracy nauczycieli a stanowiskiem środowisk nauczycielskich, by organy prowadzące nie ingerowały nadmiernie w czas pracy nauczycieli. Resort edukacji proponuje, by zwiększyć zakres ewidencji czasu pracy nauczycieli, pozostawiając jednak część zadań nieewidencjonowanych. Rozwiązanie to budzi kontrowersje, bowiem nadal nie będzie wiadomo ile czasu nauczyciel poświęcił na pracę, a nauczyciele będą tracić czas na biurokrację.

Czas poświęcony dla rodziców, doskonalenie zawodowe i rady pedagogiczne będzie rozliczany

Resort edukacji proponuję, by ewidencjonować czynności nauczycieli, które wspierają proces dydaktyczny tj.:

  • dostępność nauczyciela w szkole dla rodziców uczniów,
  • udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz zespołach realizujących zadania na rzecz dziecka i ucznia tworzonych przez dyrektora szkoły - o ile nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tych zajęć i czynności,
  • doskonalenie zawodowe uzgodnione z dyrektorem szkoły.
Powyższe czynności będą rejestrowane w formie określonej przez organ prowadzący szkołę - w miarę ich realizacji w okresach miesięcznych.
Obowiązek ewidencji powyższych czynności nie będzie dotyczył dyrektora szkoły.
Kto potrzebuje większej ewidencji czasu pracy nauczycieli?

Rozwiązanie przyjęte przez ministerstwo nie zadowala w pełni żadnej ze stron biorącej udział w kształtowaniu nowego brzmienia Karty Nauczyciela. Samorządy będą miały więcej informacji na temat tego, ile czasu nauczyciel poświęca na najważniejsze zadania związane z wykonywaną pracą, jednakże nadal nie będzie wiadomo ile dokładnie wynosi czas pracy nauczyciela - w szczególności, czy jest to mniej czy więcej niż 40 godzin w tygodniu. Nauczyciele obawiają się nadmiernej ingerencji organów prowadzących w ich czas pracy, bowiem rejestrowanie tylko części zadań nadal nie przedstawia jednoznacznego obrazu pracy nauczycieli i może prowadzić do błędnych wniosków, że nauczyciel nie wypracowuje tygodniowej normy czasu pracy.

Rozwiązanie przyjęte przez MEN najbardziej cieszy rodziców, który będą mieli jasność - czy i kiedy nauczyciel jest dostępny dla ucznia oraz jego rodziców.
Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2014 r.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel