Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Język mniejszości etnicznej i język regionalny będą na ustnej maturze

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 18 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Na nowej maturze od 2015 r., tak jak obecnie, absolwenci będą mogli przystępować do egzaminu maturalnego z języków mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego jako przedmiotu dodatkowego zarówno w części pisemnej, jak i części ustnej - resort edukacji zweryfikował projekt rozporządzenia o ocenianiu na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Nieuzasadnione zróżnicowanie praw uczniów

Zaproponowane zapisy w pierwotnym brzmieniu zmienianego rozporządzenia o ocenianiu zakładały przyznanie mniejszościom etnicznym oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym mniejszych praw niż mniejszościom narodowym w kontekście ustnego egzaminu maturalnego, na co zwrócił uwagę Minister Administracji i Cyfryzacji (MAiC). Projekt nie przewidywał bowiem możliwości przystąpienia w części ustnej do egzaminu maturalnego z języków mniejszości etnicznych oraz języka regionalnego, możliwość taka dotyczyła wyłącznie języka mniejszości narodowej.

MAiC zaproponował, by w projekcie rozporządzenia mniejszości narodowej i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym były traktowane tak samo tj., by absolwenci mogli zdawać ustną maturę z tych języków.
Język mniejszości etnicznych i język regionalny będą na maturze, ale nieobowiązkowo

Resort edukacji przyjął powyższe argumenty i zmienił treść projektu rozporządzenia. Nie zostały uwzględnione jednak pozostałe postulaty MAiC tj. by wprowadzić obowiązkowy egzamin maturalny z języka mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego dla absolwentów szkół i oddziałów z nauczaniem jeżyka danej mniejszości etnicznej lub języka regionalnego. Nie jest to możliwe, bowiem wymaga co najmniej 3-letniego wyprzedzenia z uwagi na cykl edukacyjny - uczniowie obecnych klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, decydując się na podjęcie nauki w oddziale z nauczaniem języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego nie widzieli, że będą musieli zdawać obowiązkową maturę z tych języków, a skutkiem niepowodzenia na obowiązkowych częściach egzaminu jest jego negatywny wynik, a w konsekwencji brak możliwości rozpoczęcia nauki na studiach w danym roku. Ministerstwo edukacji nie przyjęło również propozycji, by absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej mógł wybrać język danej mniejszości na egzaminie maturalnym jako przedmiotu obowiązkowego. Zdaniem MEN, stanowiłoby to nieuzasadnione faworyzowanie tej grupy uczniów.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (wersja skierowana do uzgodnień)
  • Pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji z 20 lutego 2013 r., DP-WL-0232-153/2013/AK
  • Pismo Ministra Edukacji Narodowej z 11 kwietnia 2013 r. , DPN/DJE-1-UW-5009-1f(IV)/2013
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel