Karta Nauczyciela określi także pensum logopedów

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 18 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Do poselskiego projektu zmian w Karcie Nauczyciela wprowadzono także 20-godzinne pensum dla logopedów. MEN jednak nadal nie widzi potrzeby, by regulować pensum specjalistów w ustawie i chce, by o wymiarze obowiązkowych godzin decydowały samorządy. Resort edukacji zdaje się nie dostrzegać, że nauczyciele zatrudnieni na pełen etat, za takie samo wynagrodzenie, realizują od 20 do 40 godzi pensum tygodniowo, w zależności od regionu kraju.

Do poselskiego projektu zmian w Karcie Nauczyciela wprowadzono także 20-godzinne pensum dla logopedów. MEN jednak nadal nie widzi potrzeby, by regulować pensum specjalistów w ustawie i chce, by o wymiarze obowiązkowych godzin decydowały samorządy. Resort edukacji zdaje się nie dostrzegać, że nauczyciele zatrudnieni na pełen etat, za takie samo wynagrodzenie, realizują od 20 do 40 godzi pensum tygodniowo, w zależności od regionu kraju.

20 godzin pensum dla logopedów

W maju 2013 r. do sejmu wpłynął projekt zmiany Karty Nauczyciela, w której posłowie Solidarnej Polski zaproponowali ustawowe uregulowanie pensum  nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych na poziomie 20 godzin tygodniowo (więcej w artykule: „20-godzinne pensum dla pedagogów i psychologów”). Zaproponowane rozwiązanie nie rozwiązuje jednak problemu, na który zwraca uwagę Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, jest bowiem szerszy krąg stanowisk nauczycieli, dla których w ostatnich latach organy prowadzące śrubują pensum. 4 lipca wniesiono autopoprawkę do projektu, zgodnie z którą 20-godzinne pensum będzie dotyczyło także nauczycieli - logopedów. Wciąż jednak planowana zmiana nie obejmuje doradców zawodowych.

MEN: Pensum specjalistów należy zostawić w rękach organów prowadzących

W międzyczasie, poseł Izabela Kloc, zwróciła się do resortu edukacji z zapytaniem, czy ministerstwo podejmie działania zmierzające do ujednolicenia pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych i określenia go w ustawie na poziomie norm obowiązujących takich samych specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych? MEN jednak nie planuje zmian w tym zakresie, uważa bowiem, że przekazanie kompetencji ustalania wymiaru obowiązkowych godzin specjalistów organom prowadzącym, pozwala na kształtowanie pensum, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dzieci i młodzieży uczących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Resort edukacji zdaje się nie dostrzegać, że ustalenie ustawowego wymiaru pensum specjalistów nie pozbawi samorządów możliwości dostosowania wymiaru godzin do potrzeb lokalnej społeczności. Nadal, zatwierdzając arkusz organizacyjny, organ prowadzący będzie miał wpływ na wymiar zatrudnienia nauczycieli, jednakże będzie on ustalany w wysokości proporcjonalnej do wymiaru określonego w Karcie Nauczyciela.

Źródło:

  • Autopoprawka do projektu ustawy z 14 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druk sejmowy nr 1500).
  • Interpelacja nr 18098 poseł Izabeli Kloc z 20 maja 2013 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z odpowiedzią z 11 czerwca 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel