Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w projekcie nowego rozporządzenia MEN

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 16 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w projekcie nowego rozporządzenia MEN

Znamy już projekt kolejnego rozporządzenia wydanego na podstawie upoważnienia przewidzianego w nowej ustawie Prawo oświatowe. Tym razem regulacją objęto kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Jak w większości przypadków, w projekcie nie przewiduje się istotnych zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Zmiany wynikają właściwie jedynie z wprowadzenia nowego ustroju szkolnego tzn. 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i szkoły branżowej I stopnia.

Warto zaznaczyć, że kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe będzie prowadzone dopiero od 1 stycznia 2020 r. Z kolei kształcenie w formie kursów kompetencji ogólnych będzie prowadzone według nowej podstawy programowej:

  • od 1 września 2017 r. – dla klasy VII,
  • od 1 września 2018 r. – dla klasy VIII,
  • od 1 września 2019 r. – dla I klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • od 1 września 2017 r. – dla I klasy branżowej szkoły I stopnia,
  • od 1 września 2020 r. – dla I klasy branżowej szkoły II stopnia.

Natomiast turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, podobnie zresztą jak innych kursów, zostaną objęte nową podstawą programową już od 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Projekt Rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (projekt z 6 czerwca 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel