Nauczyciele spoza szkoły w komisjach egzaminacyjnych – jest projekt zmian

Data publikacji: 13 marca 2019 r.
Poleć znajomemu
Nauczyciele spoza szkoły w komisjach egzaminacyjnych – jest projekt zmian

MEN planuje zmiany w wyznaczaniu składu komisji egzaminacyjnych – będzie można wyznaczać egzaminatorów spoza szkoły. Rozwiązanie takie pozwoli dyrektorowi szkoły na większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących, co związane jest również z planowanym strajkiem nauczycieli w kwietniu br.

Zespół egzaminacyjny powołuje dyrektor szkoły

Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego jest powoływany zespół egzaminacyjny, którego przewodniczącym jest dyrektor szkoły.. W  skład każdego zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że:

  • co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany ww. egzamin,
  • co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

Nowe przepisy umożliwią powołanie nauczyciela spoza szkoły

Nowelizacja rozporządzeń dotyczących warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego proponuje, aby w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, w sytuacji gdy nie ma możliwości powołania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin, mogli być powoływani inni nauczyciele (spoza tej szkoły).

Takie rozwiązanie będzie mogło być zastosowane już w bieżącym roku szkolnym przy przeprowadzaniu egzaminów m.in. w kwietniu 2019 r. Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (projekt z 8 marca 2019 r.).
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (projekt z 8 marca 2019 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel