Nauczyciele spoza szkoły w komisjach egzaminacyjnych – jest projekt zmian

Data publikacji: 13 marca 2019 r.
Poleć znajomemu
Nauczyciele spoza szkoły w komisjach egzaminacyjnych – jest projekt zmian

MEN planuje zmiany w wyznaczaniu składu komisji egzaminacyjnych – będzie można wyznaczać egzaminatorów spoza szkoły. Rozwiązanie takie pozwoli dyrektorowi szkoły na większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących, co związane jest również z planowanym strajkiem nauczycieli w kwietniu br.

Zespół egzaminacyjny powołuje dyrektor szkoły

Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego jest powoływany zespół egzaminacyjny, którego przewodniczącym jest dyrektor szkoły.. W  skład każdego zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że:

  • co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany ww. egzamin,
  • co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

Nowe przepisy umożliwią powołanie nauczyciela spoza szkoły

Nowelizacja rozporządzeń dotyczących warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego proponuje, aby w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, w sytuacji gdy nie ma możliwości powołania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin, mogli być powoływani inni nauczyciele (spoza tej szkoły).

Takie rozwiązanie będzie mogło być zastosowane już w bieżącym roku szkolnym przy przeprowadzaniu egzaminów m.in. w kwietniu 2019 r. Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (projekt z 8 marca 2019 r.).
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (projekt z 8 marca 2019 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel