Nie będzie limitu dzieci pod opieką jednego nauczyciela w przedszkolu

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 października 2014 r.
Poleć znajomemu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może liczyć więcej niż 25, jednakże oddziały te zwykle są mniej liczebne, a częste zachorowania wśród dzieci powodują, że rzadko wszystkie dzieci są w przedszkolu. Stąd też resort edukacji, chcąc efektywniej wykorzystywać czas pracy nauczycieli i racjonalnie wykorzystywać miejsca w przedszkolach, zaproponował ustalenie maksymalnej liczby dzieci pod opieką jednego nauczyciela. Teraz wycofuje się z tej propozycji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może liczyć więcej niż 25, jednakże oddziały te zwykle są mniej liczebne, a częste zachorowania wśród dzieci powodują, że rzadko wszystkie dzieci są w przedszkolu. Stąd też resort edukacji, chcąc efektywniej wykorzystywać czas pracy nauczycieli i racjonalnie wykorzystywać miejsca w przedszkolach, zaproponował ustalenie maksymalnej liczby dzieci pod opieką jednego nauczyciela. Teraz wycofuje się z tej propozycji.

Projektowany przepis mógł doprowadzić do nadmiernego zwiększenia liczby dzieci w oddziale 

Propozycja nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która miała wprowadzić limit dzieci pozostających pod opieką jednego nauczyciela (nie więcej niż 25 dzieci) spotkała się z krytyką ze strony Rzecznika Praw Dziecka oraz Rady Ministrów.

To rozwiązanie budziło obawy, m.in. że:

  • umożliwi to tworzenie oddziałów przedszkolnych liczących więcej niż 25 dzieci poprzez zatrudnienie drugiego nauczyciela;
  • nie uda się utrzymać dotychczasowych standardów dotyczących bezpieczeństwa i organizacji zajęć z dziećmi;
  • utrudni to ciągłość i skuteczność pracy wychowawczej i dydaktycznej, dla której wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
W związku z tym, planowana zmiana polegająca na wprowadzeniu w art. 6 UoSO nowego ustępu 1a, dotyczącego maksymalnej liczby dzieci pozostających pod opieką jednego nauczyciela w wychowaniu przedszkolnym  została wycofana z projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Źródło:

  • uwagi wniesione w czasie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw oraz odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel