Nowa forma legitymacji szkolnej – w wersji mobilnej

Data publikacji: 7 sierpnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Nowa forma legitymacji szkolnej – w wersji mobilnej

mLegitymacja szkolna będzie nową formą stanowiącą mobilną wersję legitymacji szkolnej, która podobnie jak w przypadku pozostałych form, będzie poświadczała uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego. Sprawdzamy wstępne założenia projektu dotyczącego mLegitymacji.

Bezpieczna mLegitymacja w telefonie ucznia

mLegitymacja szkolna będzie stanowiła jeden z „mDokumentów” przechowywanych na urządzeniu mobilnym przy użyciu dedykowanej aplikacji zapewnianej przez Ministra Cyfryzacji. Dokument ten będzie:

  • zawierał dane dotyczące tożsamości ucznia,
  • wskazywał szkołę, do której uczęszcza,
  • wskazywał ważność dokumentu.
Okres ważności mLegitymacji szkolnej będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e‑legitymacji, z zastrzeżeniem, że przedłużenie ważności legitymacji będzie wymagało ponownego wydania mLegitymacji.

3 etapy weryfikacji mLegitymacji

mLegitymacje szkolne będą mogły być weryfikowane, zależnie od potrzeb i okoliczności, maksymalnie w 3 etapach:

  • Etap I. Weryfikacja na podstawie okazania – uczeń na żądanie osoby uprawnionej okaże mLegitymację na ekranie swojego telefonu. Osoba ta będzie mogła ocenić prawdziwość mLegitymacji szkolnej m.in. na podstawie jej elementów dynamicznych (np. hologramu).
  • Etap II. Weryfikacja integralności i pochodzenia – osoba uprawniona do kontroli legitymacji pobierze na swoje uprzedzenie mobilne mLegitymację szkolną udostępnioną przez ucznia. Następnie zweryfikuje jej integralność i pochodzenie na podstawie certyfikatów, którymi „mDokument” będzie opatrzony.
  • Etap III. Weryfikacja on-line – osoba uprawniona do weryfikacji legitymacji dokona, przy użyciu dedykowanej aplikacji weryfikującej „mDokumenty”, sprawdzenia w centralnym rejestrze utrzymywanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, czy mLegitymacja szkolna ucznia nie została unieważniona przez szkołę.

Ewidencja wydanych dokumentów – nadal obowiązkowa

Szkoła wydająca mLegitymacje będzie zobowiązana do prowadzenia imiennej ewidencji wydanych dokumentów – podobnie jak w przypadku pozostałych form legitymacji szkolnych. Zastrzega się jednak, że w przypadku mLegitymacji ewidencja taka nie będzie uwzględniała osób, którym nie nadano numeru PESEL.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (projekt z 1 sierpnia 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel