Nowa forma legitymacji szkolnej – w wersji mobilnej

Data publikacji: 7 sierpnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Nowa forma legitymacji szkolnej – w wersji mobilnej

mLegitymacja szkolna będzie nową formą stanowiącą mobilną wersję legitymacji szkolnej, która podobnie jak w przypadku pozostałych form, będzie poświadczała uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego. Sprawdzamy wstępne założenia projektu dotyczącego mLegitymacji.

Bezpieczna mLegitymacja w telefonie ucznia

mLegitymacja szkolna będzie stanowiła jeden z „mDokumentów” przechowywanych na urządzeniu mobilnym przy użyciu dedykowanej aplikacji zapewnianej przez Ministra Cyfryzacji. Dokument ten będzie:

  • zawierał dane dotyczące tożsamości ucznia,
  • wskazywał szkołę, do której uczęszcza,
  • wskazywał ważność dokumentu.
Okres ważności mLegitymacji szkolnej będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e‑legitymacji, z zastrzeżeniem, że przedłużenie ważności legitymacji będzie wymagało ponownego wydania mLegitymacji.

3 etapy weryfikacji mLegitymacji

mLegitymacje szkolne będą mogły być weryfikowane, zależnie od potrzeb i okoliczności, maksymalnie w 3 etapach:

  • Etap I. Weryfikacja na podstawie okazania – uczeń na żądanie osoby uprawnionej okaże mLegitymację na ekranie swojego telefonu. Osoba ta będzie mogła ocenić prawdziwość mLegitymacji szkolnej m.in. na podstawie jej elementów dynamicznych (np. hologramu).
  • Etap II. Weryfikacja integralności i pochodzenia – osoba uprawniona do kontroli legitymacji pobierze na swoje uprzedzenie mobilne mLegitymację szkolną udostępnioną przez ucznia. Następnie zweryfikuje jej integralność i pochodzenie na podstawie certyfikatów, którymi „mDokument” będzie opatrzony.
  • Etap III. Weryfikacja on-line – osoba uprawniona do weryfikacji legitymacji dokona, przy użyciu dedykowanej aplikacji weryfikującej „mDokumenty”, sprawdzenia w centralnym rejestrze utrzymywanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, czy mLegitymacja szkolna ucznia nie została unieważniona przez szkołę.

Ewidencja wydanych dokumentów – nadal obowiązkowa

Szkoła wydająca mLegitymacje będzie zobowiązana do prowadzenia imiennej ewidencji wydanych dokumentów – podobnie jak w przypadku pozostałych form legitymacji szkolnych. Zastrzega się jednak, że w przypadku mLegitymacji ewidencja taka nie będzie uwzględniała osób, którym nie nadano numeru PESEL.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (projekt z 1 sierpnia 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel