Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Nowe przepisy regulujące egzaminy rzemieślnicze

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 27 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe przepisy regulujące egzaminy rzemieślnicze

MEN opublikował projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Nowe przepisy są dostosowane do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ich wejście w życie datowane jest na 1 stycznia 2017 r.

Znaki graficzne PRK na dyplomach i świadectwach wydawanych przez izby rzemieślnicze.

Obecnie obowiązujące przepisy regulujące zasady przeprowadzania egzaminów rzemieślniczych nie są dostosowane do przepisów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W szczególności dotyczy to braku przepisów w zakresie umieszczania znaków graficznych  Polskiej Ramy Kwalifikacji określających poziomy wykształcenia i kwalifikacji na świadectwach i dyplomach wydawanych przez izby rzemieślnicze. Nowe rozporządzenie ma zmienić ten stan rzeczy. W ocenie MEN zapewni to przejrzystość i porównywalność poziomów kwalifikacji w Polsce i za granicą.

Niezależnie od powyższego w projekcie zapewniono możliwość wydawania świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego dla kwalifikacji nie włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Uwzględnienie poziomów kwalifikacji ustalanych przez MEN

Nowe rozporządzenie uwzględnia podział na kwalifikacje pełne oraz cząstkowe, zaakcentowany w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W ustawie tej zastrzeżono również możliwość określenia innego poziomu dla danej kwalifikacji przez MEN w drodze rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zastrzeżenie to zostało uwzględnione w projektowanym rozporządzeniu poprzez wprowadzenie wymogu nadrukowania na świadectwach czeladniczych różnych znaków PRK zależnie od poziomów, jakie zostały określone w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Źródło:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Projekt z 19 października 2016 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski
Słowa kluczowe:
egzaminyrzemieślnik

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel