Nowe przepisy regulujące egzaminy rzemieślnicze

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 27 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe przepisy regulujące egzaminy rzemieślnicze

MEN opublikował projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Nowe przepisy są dostosowane do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ich wejście w życie datowane jest na 1 stycznia 2017 r.

Znaki graficzne PRK na dyplomach i świadectwach wydawanych przez izby rzemieślnicze.

Obecnie obowiązujące przepisy regulujące zasady przeprowadzania egzaminów rzemieślniczych nie są dostosowane do przepisów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W szczególności dotyczy to braku przepisów w zakresie umieszczania znaków graficznych  Polskiej Ramy Kwalifikacji określających poziomy wykształcenia i kwalifikacji na świadectwach i dyplomach wydawanych przez izby rzemieślnicze. Nowe rozporządzenie ma zmienić ten stan rzeczy. W ocenie MEN zapewni to przejrzystość i porównywalność poziomów kwalifikacji w Polsce i za granicą.

Niezależnie od powyższego w projekcie zapewniono możliwość wydawania świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego dla kwalifikacji nie włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Uwzględnienie poziomów kwalifikacji ustalanych przez MEN

Nowe rozporządzenie uwzględnia podział na kwalifikacje pełne oraz cząstkowe, zaakcentowany w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W ustawie tej zastrzeżono również możliwość określenia innego poziomu dla danej kwalifikacji przez MEN w drodze rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zastrzeżenie to zostało uwzględnione w projektowanym rozporządzeniu poprzez wprowadzenie wymogu nadrukowania na świadectwach czeladniczych różnych znaków PRK zależnie od poziomów, jakie zostały określone w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Źródło:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Projekt z 19 października 2016 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski
Słowa kluczowe:
egzaminyrzemieślnik

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel