Nowe przepisy regulujące egzaminy rzemieślnicze

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 27 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe przepisy regulujące egzaminy rzemieślnicze

MEN opublikował projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Nowe przepisy są dostosowane do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ich wejście w życie datowane jest na 1 stycznia 2017 r.

Znaki graficzne PRK na dyplomach i świadectwach wydawanych przez izby rzemieślnicze.

Obecnie obowiązujące przepisy regulujące zasady przeprowadzania egzaminów rzemieślniczych nie są dostosowane do przepisów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W szczególności dotyczy to braku przepisów w zakresie umieszczania znaków graficznych  Polskiej Ramy Kwalifikacji określających poziomy wykształcenia i kwalifikacji na świadectwach i dyplomach wydawanych przez izby rzemieślnicze. Nowe rozporządzenie ma zmienić ten stan rzeczy. W ocenie MEN zapewni to przejrzystość i porównywalność poziomów kwalifikacji w Polsce i za granicą.

Niezależnie od powyższego w projekcie zapewniono możliwość wydawania świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego dla kwalifikacji nie włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Uwzględnienie poziomów kwalifikacji ustalanych przez MEN

Nowe rozporządzenie uwzględnia podział na kwalifikacje pełne oraz cząstkowe, zaakcentowany w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W ustawie tej zastrzeżono również możliwość określenia innego poziomu dla danej kwalifikacji przez MEN w drodze rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zastrzeżenie to zostało uwzględnione w projektowanym rozporządzeniu poprzez wprowadzenie wymogu nadrukowania na świadectwach czeladniczych różnych znaków PRK zależnie od poziomów, jakie zostały określone w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Źródło:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Projekt z 19 października 2016 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski
Słowa kluczowe:
egzaminyrzemieślnik

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel