Nowe przepisy w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 9 listopada 2012 r.
Poleć znajomemu

Dnia 31 października weszło w życie rozporządzenie MEN z 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Zmiana przepisów ma służyć dostosowywaniu działań tych placówek do rzeczywistych potrzeb szkół uwzględniających wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Zakres wspomagania będzie wynikać z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby, a punktem wyjścia wszelkich działań będzie rzetelna diagnoza potrzeb.

Sieci skupiające nauczycieli z różnych szkół

Dzięki nowym rozwiązaniom powstaną sieci skupiające nauczycieli (dyrektorów, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy, itp.) z różnych szkół określonego typu i rodzaju placówek.

Sieci będą służyć współpracy i samokształceniu dającemu możliwość wymiany doświadczeń, analizie dobrych praktyk, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i poszerzaniu kompetencji.
Zadania w nowej formule, placówki mogą podejmować od wejścia w życie przepisów, tj. od 31 października 2012 r., a zadaniem obowiązkowym staną się one z 1 stycznia 2016 r.
We wspomaganiu będą uczestniczyć biblioteki pedagogiczne i poradnie

Docelowo we wspomaganiu szkół uczestniczyć będą również biblioteki pedagogiczne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, stąd trwają obecnie prace legislacyjne nad zmianami przepisów w sprawie poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

Program „Nowa rola placówek doskonalenia"

Działania na rzecz modernizacji systemu doskonalenia nauczycieli wspierane są przez uruchomiony w lutym 2012 r., przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pilotażowy program wspierania placówek doskonalenia nauczycieli pn. „Nowa rola placówek doskonalenia". Zakończenie programu przewiduje się na wrzesień 2013 r.

W jego ramach ORE zapewni placówkom pomoc we wdrażaniu zmian w systemie doskonalenia nauczycieli a także bieżące informacje na temat prac systemowych dotyczących edukacji.
Konkurs mający na celu przygotowanie szkół do korzystania z nowych form wspomagania

W celu przygotowania szkół i placówek do korzystania z nowych form wspomagania, w tym uczestnictwa w nauczycielskich sieciach współpracy, 5 lipca 2012 r. ogłoszono konkurs adresowany do samorządów powiatowych na przeprowadzenie naboru projektów pilotażowych.

Konkurs jest finansowany ze środków EFS, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" (POKL, Priorytet III Wysoka jakość oświaty), jest przygotowany w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę ok. 167 mln zł. Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel