Nowe przepisy w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 9 listopada 2012 r.
Poleć znajomemu

Dnia 31 października weszło w życie rozporządzenie MEN z 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Zmiana przepisów ma służyć dostosowywaniu działań tych placówek do rzeczywistych potrzeb szkół uwzględniających wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Zakres wspomagania będzie wynikać z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby, a punktem wyjścia wszelkich działań będzie rzetelna diagnoza potrzeb.

Dnia 31 października weszło w życie rozporządzenie MEN z 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Zmiana przepisów ma służyć dostosowywaniu działań tych placówek do rzeczywistych potrzeb szkół uwzględniających wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Zakres wspomagania będzie wynikać z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby, a punktem wyjścia wszelkich działań będzie rzetelna diagnoza potrzeb.

Sieci skupiające nauczycieli z różnych szkół

Dzięki nowym rozwiązaniom powstaną sieci skupiające nauczycieli (dyrektorów, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy, itp.) z różnych szkół określonego typu i rodzaju placówek.

Sieci będą służyć współpracy i samokształceniu dającemu możliwość wymiany doświadczeń, analizie dobrych praktyk, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i poszerzaniu kompetencji.
Zadania w nowej formule, placówki mogą podejmować od wejścia w życie przepisów, tj. od 31 października 2012 r., a zadaniem obowiązkowym staną się one z 1 stycznia 2016 r.
We wspomaganiu będą uczestniczyć biblioteki pedagogiczne i poradnie

Docelowo we wspomaganiu szkół uczestniczyć będą również biblioteki pedagogiczne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, stąd trwają obecnie prace legislacyjne nad zmianami przepisów w sprawie poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

Program „Nowa rola placówek doskonalenia"

Działania na rzecz modernizacji systemu doskonalenia nauczycieli wspierane są przez uruchomiony w lutym 2012 r., przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pilotażowy program wspierania placówek doskonalenia nauczycieli pn. „Nowa rola placówek doskonalenia". Zakończenie programu przewiduje się na wrzesień 2013 r.

W jego ramach ORE zapewni placówkom pomoc we wdrażaniu zmian w systemie doskonalenia nauczycieli a także bieżące informacje na temat prac systemowych dotyczących edukacji.
Konkurs mający na celu przygotowanie szkół do korzystania z nowych form wspomagania

W celu przygotowania szkół i placówek do korzystania z nowych form wspomagania, w tym uczestnictwa w nauczycielskich sieciach współpracy, 5 lipca 2012 r. ogłoszono konkurs adresowany do samorządów powiatowych na przeprowadzenie naboru projektów pilotażowych.

Konkurs jest finansowany ze środków EFS, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" (POKL, Priorytet III Wysoka jakość oświaty), jest przygotowany w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę ok. 167 mln zł. Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel