Nowe rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 28 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowe rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

Kolejnym opublikowanym przez MEN projektem jest rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. Projektowane przepisy dotyczą statutów publicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, a także ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przypomnijmy, że w przypadku szkół i przedszkoli treść statutu uregulowana została na poziomie nowej ustawy – Prawo oświatowe. Regulacje statutowe na poziomie rozporządzenia w sprawie ramowych statutów planuje się pozostawić jedynie dla niektórych placówek publicznych. Mając to na uwadze MEN opublikował projekt rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.

W stosunku do dotychczasowych przepisów nie przewidziano żadnych istotnych modyfikacji.  Zmiany mają charakter porządkujący i dotyczą odniesień do odpowiednich artykułów ustawy Prawo oświatowe. Warto zaznaczyć, że dotychczasowe statuty ww. placówek publicznych powinny być dostosowane do nowych przepisów w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (projekt z 12 kwietnia 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel