Nowości w roku szkolnym 2020/2021

Data publikacji: 2 lipca 2020 r.
Poleć znajomemu
Nowości w roku szkolnym 2020/2021

Do konsultacji skierowany został projekt nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy – Prawo oświatowe. W projekcie przewidziano nie tylko zmiany kadrowe, ale też w zakresie zarządzania szkołą. Sprawdzamy, jakie rozwiązania mają być stosowane od nowego roku szkolnego 2020/2021.

Stymulacja działań innowacyjnych i eksperymentalnych

Nowe przepisy mają umożliwić Ministrowi Edukacji narodowej prowadzenie działań stymulujących rozwój działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w szkołach. Mają być to działania ukierunkowane na promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji prowadzonych przez szkoły,  w tym organizowanie konkursów, w których będą nagradzane najciekawsze i najbardziej efektywne, z punktu widzenia procesu edukacyjnego, innowacje pedagogiczne.

W tym zakresie będzie też możliwe zlecanie zadań, w drodze umowy, uczelniom, federacjom podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytutom badawczym, międzynarodowym instytutom naukowym, Polskiej Akademii Umiejętności, innym podmiotom prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, a także stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową lub naukową.

Narzędzie informatyczne do prowadzenia kształcenia na odległość

Szkoły i placówki oświatowe będą mogły korzystać z nieodpłatnego i bezpiecznego z punktu widzenia ochrony danych osobowych narzędzia informatycznego. Narzędzie to i zgromadzone w nim zasoby mają według założenia MEN być alternatywą dla produktów komercyjnych. Jego wdrożenie powinno ułatwić i ustandaryzować prowadzenie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na każdym etapie edukacyjnym. Korzystanie z tego narzędzia ma odbywać się z pomocą SIO.

Projekt:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (z 29 czerwca 2020 r.).

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel