Nowości w zakresie bezpieczeństwa i inne zmiany w organizacji działania innych form wychowania przedszkolnego

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 5 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowości w zakresie bezpieczeństwa i inne zmiany w organizacji działania innych form wychowania przedszkolnego

Nowe rozporządzenie regulujące zasady działania innych form wychowania przedszkolnego określa warunki tworzenia oraz zasady działania zarówno form publicznych, jak i niepublicznych. W znacznej mierze projekt odzwierciedla dotychczasowy stan prawny, niemniej jednak warto zwrócić uwagę na kilka nowości. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa

W projekcie doprecyzowano wymagania przeciwpożarowe, jakie musi spełniać lokal zajmowany przez inna formę wychowania przedszkolnego. Przede wszystkim w przypadku, gdy lokal zajmowany przez inna formę wychowania przedszkolnego nie spełnia wymagań określonych dla kategorii zagrożenia ZL II lub rozwiązań zamiennych, o których mowa w art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wówczas powinien:

  • znajdować się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowić zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia punktu lub zespołu,
  • znajdować się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej.

Wskazano również, że przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyjątkiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi zewnętrznych, może prowadzić przez maksymalnie 2 pomieszczenia lokalu, w tym pomieszczenie, w którym przebywają dzieci i posiadać długość nieprzekraczającą 20 m lub  40 m (w przypadku przejścia prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio na zewnątrz budynku).

Nadto zgodnie z nowymi wymogami okładziny sufitów oraz sufity podwieszone muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Poza tym w związku z pojawieniem się na rynku gaśnic proszkowych ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego, które nie spełniają norm przeciwpożarowych (są nieskuteczne podczas gaszenia ognia), doprecyzowano, że lokal powinien być wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A. Natomiast drogi ewakuacyjne z lokalu powinny posiadać obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi mają być zamykane drzwiami.

Diagnoza 5-latków tylko na żądanie rodziców

Projekt rozporządzenia zawiera również sprecyzowany obowiązek przeprowadzenia diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, która ma być przeprowadzana względem wszystkich dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a także dzieci 5-letnich, które mogą rozpocząć edukację szkolną w wieku 6 lat, jednak wyłącznie na wniosek rodziców.

Maksymalnie 25 dzieci w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego

Ustawodawca chce zapobiec tworzeniu pod nazwą np. punktu przedszkolnego faktycznych kilkuoddziałowych przedszkoli. W tym celu w projekcie doprecyzowano, iż punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego nie mogą liczyć więcej niż 25 dzieci. Tak jak dotychczas możliwe będzie natomiast prowadzenie zajęć w grupach o liczebności od 3 do 25 dzieci.

Projekt:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (projekt z 28 czerwca 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel