Nowy termin zakończenia zajęć w szkołach artystycznych

Data publikacji: 13 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowy termin zakończenia zajęć w szkołach artystycznych

Aktualnie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w większości szkół i placówek artystycznych kończą się w ostatni piątek czerwca. Nowelizacja przepisów ma za zadanie zapobiec sytuacji, w której zajęcia te kończyłyby się zbyt późno, i wprowadza zmianę terminu ich zakończenia. Sprawdzamy, czy skrócenie okresu nauki wpłynie np. na wysokość wynagrodzenia nauczycieli!

3 zmiany w rozporządzeniu

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych polega m.in. na dostosowaniu przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie o systemie oświaty oraz ujednoliceniu stanu prawnego w szkolnictwie ogólnym i artystycznym w zakresie terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmiany dotyczą:

1) ustalenia terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – jako najbliższy piątek po 20 czerwca (zamiast ostatni piątek czerwca),

2) uchylenia przepisów dotyczących sprawdzianu przeprowadzanego w klasach szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne odpowiadających klasie VI szkoły podstawowej,

3) wprowadzenia określenia „egzamin gimnazjalny” zamiast określenia „egzamin przeprowadzany w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej”.

Proponowany termin wejścia w życie przepisów to 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czy zmiany wpłyną na wynagrodzenie nauczycieli

Sposób wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określony w Karcie Nauczyciela i w przepisach wykonawczych do tej ustawy nie uzależnia wysokości wynagrodzenia od liczby godzin lekcyjnych realizowanych w ciągu całego roku. Zależność wynagrodzenia nauczyciela od liczby godzin lekcyjnych dotyczy tygodniowego wymiaru godzin lekcyjnych, który jeśli ulega zmianie, to niezależnie od liczby tygodni nauki w szkołach. Zatem skrócenie nauki w szkołach o 1 tydzień nie wpłynie na wysokość wynagrodzeń nauczycieli oraz wysokość wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zagwarantowanych w budżecie ministra.

Przesunięcie terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia nauczycieli.

Źródło:

  • Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (projekt z 6 marca 2017 r.)
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel