Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Nowy termin zakończenia zajęć w szkołach artystycznych

Data publikacji: 13 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowy termin zakończenia zajęć w szkołach artystycznych

Aktualnie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w większości szkół i placówek artystycznych kończą się w ostatni piątek czerwca. Nowelizacja przepisów ma za zadanie zapobiec sytuacji, w której zajęcia te kończyłyby się zbyt późno, i wprowadza zmianę terminu ich zakończenia. Sprawdzamy, czy skrócenie okresu nauki wpłynie np. na wysokość wynagrodzenia nauczycieli!

3 zmiany w rozporządzeniu

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych polega m.in. na dostosowaniu przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie o systemie oświaty oraz ujednoliceniu stanu prawnego w szkolnictwie ogólnym i artystycznym w zakresie terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmiany dotyczą:

1) ustalenia terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – jako najbliższy piątek po 20 czerwca (zamiast ostatni piątek czerwca),

2) uchylenia przepisów dotyczących sprawdzianu przeprowadzanego w klasach szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne odpowiadających klasie VI szkoły podstawowej,

3) wprowadzenia określenia „egzamin gimnazjalny” zamiast określenia „egzamin przeprowadzany w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej”.

Proponowany termin wejścia w życie przepisów to 14 dni od dnia ogłoszenia.
Czy zmiany wpłyną na wynagrodzenie nauczycieli

Sposób wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określony w Karcie Nauczyciela i w przepisach wykonawczych do tej ustawy nie uzależnia wysokości wynagrodzenia od liczby godzin lekcyjnych realizowanych w ciągu całego roku. Zależność wynagrodzenia nauczyciela od liczby godzin lekcyjnych dotyczy tygodniowego wymiaru godzin lekcyjnych, który jeśli ulega zmianie, to niezależnie od liczby tygodni nauki w szkołach. Zatem skrócenie nauki w szkołach o 1 tydzień nie wpłynie na wysokość wynagrodzeń nauczycieli oraz wysokość wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zagwarantowanych w budżecie ministra.

Przesunięcie terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia nauczycieli.

Źródło:

  • Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (projekt z 6 marca 2017 r.)
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel