Nowy termin zakończenia zajęć w szkołach artystycznych

Data publikacji: 13 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowy termin zakończenia zajęć w szkołach artystycznych

Aktualnie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w większości szkół i placówek artystycznych kończą się w ostatni piątek czerwca. Nowelizacja przepisów ma za zadanie zapobiec sytuacji, w której zajęcia te kończyłyby się zbyt późno, i wprowadza zmianę terminu ich zakończenia. Sprawdzamy, czy skrócenie okresu nauki wpłynie np. na wysokość wynagrodzenia nauczycieli!

3 zmiany w rozporządzeniu

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych polega m.in. na dostosowaniu przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie o systemie oświaty oraz ujednoliceniu stanu prawnego w szkolnictwie ogólnym i artystycznym w zakresie terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmiany dotyczą:

1) ustalenia terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – jako najbliższy piątek po 20 czerwca (zamiast ostatni piątek czerwca),

2) uchylenia przepisów dotyczących sprawdzianu przeprowadzanego w klasach szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne odpowiadających klasie VI szkoły podstawowej,

3) wprowadzenia określenia „egzamin gimnazjalny” zamiast określenia „egzamin przeprowadzany w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej”.

Proponowany termin wejścia w życie przepisów to 14 dni od dnia ogłoszenia.
Czy zmiany wpłyną na wynagrodzenie nauczycieli

Sposób wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określony w Karcie Nauczyciela i w przepisach wykonawczych do tej ustawy nie uzależnia wysokości wynagrodzenia od liczby godzin lekcyjnych realizowanych w ciągu całego roku. Zależność wynagrodzenia nauczyciela od liczby godzin lekcyjnych dotyczy tygodniowego wymiaru godzin lekcyjnych, który jeśli ulega zmianie, to niezależnie od liczby tygodni nauki w szkołach. Zatem skrócenie nauki w szkołach o 1 tydzień nie wpłynie na wysokość wynagrodzeń nauczycieli oraz wysokość wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zagwarantowanych w budżecie ministra.

Przesunięcie terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia nauczycieli.

Źródło:

  • Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (projekt z 6 marca 2017 r.)
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel