Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą organem prowadzącym dla szkolnych punktów konsultacyjnych

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 12 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą organem prowadzącym dla szkolnych punktów konsultacyjnych

W projekcie nowego rozporządzenia, które wejdzie w życie, MEN upoważnia Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do pełnienia funkcji organu prowadzącego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz niektórymi szkołami i zespołami szkół.

Ustawa – Prawo oświatowe uprawnia MEN do powierzenia sprawowania nadzoru pedagogicznej i wykonywania funkcji organu prowadzącego wobec:

  • szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzących kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, a także umożliwiających uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Projektowane rozporządzenie ma na celu powierzenie sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad tymi jednostkami oświaty i wykonywanie wobec nich zadań organu prowadzącego Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, będącej jednostką koordynującą zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Projekt:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego (projekt z 29 czerwca 2017 r.)

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel