PESEL na legitymacji szkolnej już od roku szkolnego 2014/2015

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Resort edukacji planuje zmianę wzoru legitymacji szkolnych poprzez dodanie na nich informacji o numerze PESEL ucznia. Umożliwi to stwierdzenie, na podstawie legitymacji, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie e-WUŚ.

Resort edukacji planuje zmianę wzoru legitymacji szkolnych poprzez dodanie na nich informacji o numerze PESEL ucznia. Umożliwi to stwierdzenie, na podstawie legitymacji, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie e-WUŚ.

Dotychczasowe wzory będą mogły być stosowane do roku szkolnego 2015/2016 o ile zostanie na nich zamieszczony numer PESEL

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowano projekt nowelizacji rozporządzenia ws. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Projekt ten przewiduje m.in. nowy wzór legitymacji szkolnych. Na wniosek Ministra Zdrowia w legitymacji będzie zamieszczony numer PESEL ucznia, który umożliwi weryfikację uprawnień w elektronicznym systemie potwierdzania uprawnień świadczeniobiorców (system e-WUŚ).

Legitymacje szkolne, na drukach według dotychczasowych wzorów, będą mogły być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie, z tym zastrzeżeniem, że na drugich ich stronach nad tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przyjazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, będzie wpisany numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis będzie opatrzony małą pieczęcią urzędową szkoły. To rozwiązanie pozwoli wykorzystać zapasy legitymacji szkolnych, które już zakupiły szkoły.

Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 września 2014 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
legitymacja szkolna

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel