Projekt rozporządzenia w sprawie rekrutacji – czy przewiduje nowe rozwiązania

Data publikacji: 16 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
Projekt rozporządzenia w sprawie rekrutacji – czy przewiduje nowe rozwiązania

MEN publikuje w krótkim czasie kolejny projekt rozporządzenia. Tym razem dotyczy rekrutacji do publicznych szkół, przedszkoli i placówek i centrów. Sprawdzamy, czy w rozporządzeniu przewidziano nowe rozwiązania, czy też w całości powiela ono dotychczasowy stan prawny.

Co w nowym rozporządzeniu

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów do rozwiązań wprowadzonych ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245). Chodzi tu mianowicie o:

  • zmianę kryteriów postępowania rekrutacyjnego do branżowej szkoły II stopnia polegających na rezygnacji z brania pod uwagę szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  • zastąpienie placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – centrami kształcenia zawodowego;
  • uzupełnienie przepisów przejściowych regulujących sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, oraz ilość punktów przyznawanych za świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem.

W pozostałym zakresie rozporządzenie właściwie powiela dotychczasowe rozwiązania. Reguluje ono w szczególności:

  • jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I poszczególnych szkół,
  • skład komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb pracy  i zadania komisji rekrutacyjnej,
  • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych,
  • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych,
  • sposób ustalania punktacji dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty
  • przekazywanie informacji o szkołach ponadpodstawowych umożliwiających realizację obowiązku nauki

Regulacje przejściowe

Co oczywiste, w projekcie przewidziano również rozwiązania przejściowe - w zakresie postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2020/2021–2022/2023 do szkół ponadpodstawowych. Otóż w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2020/2021–2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkoły policealnej, branżowej szkoły II stopnia i szkół dla dorosłych brane są pod uwagę wyniki z egzaminu ósmoklasisty jedynie z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, gdyż przez pierwsze 3 lata od momentu wprowadzenia egzaminu ósmoklasisty – egzamin będzie przeprowadzany tylko z tych przedmiotów. W związku z tym egzamin ósmoklasisty w okresie przejściowym będzie odmiennie punktowany. Poza tym przewidziano odrębny sposób punktowania uczniów zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty.

Projektowane rozporządzenie będzie miało zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego na rok szkolny 2020/2021. W konsekwencji rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (z 9 lipca 2019 r.)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel