Przed nami podwyżki płac dla nauczycieli

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 30 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Przed nami podwyżki płac dla nauczycieli

MEN zapowiada wzrost wynagrodzeń nauczycieli. W opublikowanym w dniu 25 stycznia projekcie nowelizacji rozporządzenia płacowego przewidziano wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Konsekwencja podwyższenia kwoty bazowej w ustawie budżetowej

Zapowiadane już wcześniej podwyżki są konsekwencją ustalenia w ustawie budżetowej na 2017 r. wyższej kwoty bazowej dla nauczycieli – o 1,3% w stosunku do zeszłorocznej, co daje kwotę 2 752,92 zł.

Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia. Dlatego rozporządzenie wejdzie w życie już następnego dnia po jego ogłoszeniu. Nowe stawki będą obowiązywać zatem od początku 2017 r.

Tabela minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Planowane zmiany obrazuje załącznik do projektu:

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany

1.

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2 294 zł

2 361 zł

2 681 zł

3 149 zł

2.

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2 019 zł

2 069 zł

2 336 zł

2 742 zł

3.

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

1 782 zł

1 825 zł

2 050 zł

2 397 zł

4.

Pozostałe wykształcenie

1 533 zł

1 568 zł

1 746 zł

2 032 zł

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (projekt z 25 stycznia 2017 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel