Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Przed zatrudnieniem w szkole nauczyciel przedstawi informację z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 12 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nauczyciele ubiegający się o zatrudnienie w szkole będą musieli przedstawić nie tylko zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, lecz także informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Zmiana ma zapobiec zatrudnianiu nauczycieli, którzy zostali ukarani karą wydalenia z zawodu lub zakazu wykonywania zawodu nauczycielskiego przez okres lat 3.

Rejestr orzeczeń dyscyplinarnych ma zapobiec zatrudnianiu karanych dyscyplinarnie nauczycieli

Obecne regulacje Karty Nauczyciela nie zawierają odpowiednich mechanizmów gwarantujących, że nauczyciel, który został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczyciela lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania, nie zostanie ponownie zatrudniony w szkole.

MEN proponuje utworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (dalej: CROD). Rejestr ma być skutecznym narzędziem przeciwdziałającym sytuacji zatrudnienia w szkole nauczyciela ukaranymi dwiema najsurowszymi karami dyscyplinarnymi.
Wpis do rejestru na podstawie prawomocnego orzeczenia o ukaraniu

Rejestr będzie prowadzony przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w formie elektronicznego zbioru danych. Podstawą wpisu będą prawomocne orzeczenia o ukaraniu nauczyciela. Po zatarciu kary, wpis będzie usunięty z rejestru (nie dotyczy kary wydalenia z zawodu nauczycielskiego).

 1. ZAWIADOMIENIE O WYDANIU ORZECZENIA

Komisja dyscyplinarna, która wyda prawomocne orzeczenie będzie zobowiązana doręczyć odpis orzeczenia:

 • dyrektorowie szkoły, a w sprawie dotyczącej dyrektora szkoły - organowi prowadzącemu szkołę
oraz
 • ministrowi edukacji narodowej.
 1. ZAWIADOMIENIE O UCHYLENIU ORZECZENIA

Komisja dyscyplinarna, w ciągu 7 dni od dnia powzięcia informacji o uchyleniu orzeczenia dyscyplinarnego przez sąd, przekazuje tę wiadomość dyrektorowi szkoły lub organowi prowadzącemu, gdy sprawa dotyczyła dyrektora oraz ministrowi edukacji narodowej.

 1. WPIS - ZAKRES INFORMACJI

Wpis o ukaraniu będzie obejmował:

 • dane osobowe nauczyciela,
 • dane dotyczące komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie;
 • informacje dotyczące orzeczonej kary.
Przed podjęciem pracy w szkole - także zaświadczenie z CROD

Przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole nauczyciel będzie obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z centralnego rejestru, że nie był ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub nie został w okresie ostatnich 3 lat ukarany karą zwolnienia z pracy z zakazem pracy w zawodze nauczycielskim. Informacja z CROD, w formie zaświadczenia, będzie udzielana na pisemny wniosek:

 • osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela,
 • rzecznikom dyscyplinarnym oraz komisjom dyscyplinarnym w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • sądom w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • prokuratorom i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawaczego w sprawach o przestępstwa w związku z prowadzonym postępowaniem.
Zaświadczenie - zakres informacji

Zaświadczenie z CROD będzie zawierało:

 1. dane osobowe nauczyciela,
 2. informację o wpisie lub braku wpisu w rejestrze.

Źródło:

 • Autopoprawka do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z 8 lipca 2013 r. (projekt wraz z autopoprawką przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel