Rekrutacja do szkół sportowych i szkół dwujęzycznych - nowe regulacje

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 6 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu

W najnowszej nowelizacji ustawy o systemie oświaty resort edukacji łata dziury w rekrutacji, które powstały po wprowadzeniu ustawy rekrutacyjnej. W szkołach sportowych będzie można przyjąć uczniów nie tylko do pierwszej klasy ale i wyższej – o ile szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się później; sprawdzian kompetencji językowych do szkół dwujęzycznych przygotuje rada pedagogiczna już przy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018, zaś rozporządzenie będzie regulowało także przechodzenie uczniów ze szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do innego typu szkoły publicznej.

W najnowszej nowelizacji ustawy o systemie oświaty resort edukacji łata dziury w rekrutacji, które powstały po wprowadzeniu ustawy rekrutacyjnej. W szkołach sportowych będzie można przyjąć uczniów nie tylko do pierwszej klasy ale i wyższej – o ile szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się później; sprawdzian kompetencji językowych do szkół dwujęzycznych przygotuje rada pedagogiczna już przy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018, zaś rozporządzenie będzie regulowało także przechodzenie uczniów ze szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do innego typu szkoły publicznej.

Przyjmowanie uczniów do szkół sportowych nie tylko do pierwszej klasy

Zmiana przepisów o rekrutacji do publicznych szkół podstawowych sportowych oraz publicznych szkół podstawowych mistrzostwa sportowego ma umożliwić nabór uczniów także do innej – wyższej niż pierwsza – klasy, gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się od tej klasy. Przepisy trzeba dostosować do regulacji rozporządzenia MEN w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Zgodnie z nimi tylko w przypadku wybranych sportów (tj. pływanie, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie i tenis stołowy) szkolenie można rozpocząć wyłącznie od klasy pierwszej. W przypadku pozostałych sportów, szkolenie może rozpoczynać się dopiero od IV klasy szkoły podstawowej.

Sprawdzian kompetencji językowych przygotuje rada pedagogiczna

Nowelizacja skraca okres przejściowy do roku szkolnego 2016/2017 obowiązek przygotowania przez CKE sprawdzianu kompetencji językowych dla celów rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej i przyznanie tej kompetencji – od roku szkolnego 2017/2018 - radom pedagogicznym tych szkół.

Przejście ze szkoły niepublicznej do publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych

Resort edukacji dostrzegł lukę w przepisach, która uniemożliwia szczegółowe określenie w drodze rozporządzenia warunków przechodzenia ucznia ze szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do innego typu szkoły publicznej. Dodatkowo, przyjmowanie ucznia do innego typu szkoły publicznej ma odbywać się nie na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej a na podstawie kopii arkusza ocen uwierzytelnionej przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał. W przypadku zaś przechodzenia ucznia ze szkoły niepublicznej, która nie posiada uprawnień szkoły publicznej do szkoły publicznej tego samego typu – wymagane będzie zdanie egzaminów klasyfikacyjnych.

O innych zmianach w prawie oświatowych, które ma wprowadzić najnowsza nowelizacja przeczytasz w artykule: "Ustawa o systemie oświaty - zmiany na 2015 rok"

Źródło:

  • Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel