Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w projektach rozporządzeń

Data publikacji: 3 marca 2016 r.
Poleć znajomemu
Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w projektach rozporządzeń

Dalszy ciąg prac nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazali do konsultacji projekty rozporządzeń określających charakterystyki II stopnia dotyczące poszczególnych poziomów kwalifikacji w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji. Projekty zostały skierowane do zaopiniowania m.in. przez pracodawców i związki zawodowe.

Dwa rodzaje charakterystyk poziomów kwalifikacji

Od 15 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, która wprowadziła system pozwalający na porównywanie możliwych do zdobycia kwalifikacji. Przy czym kwalifikacje objęte ustawą to nie tylko umiejętności zdobyte w szkołach i uczelniach, ale w każdy inny sposób. O samej ustawie pisaliśmy szerzej innym artykule.

Warto jednak przypomnieć, że ustawa wprowadziła Polską Ramę Kwalifikacji, w ramach której wyróżniono 8 poziomów określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się. Ma to służyć porównywaniu kwalifikacji z różnych dziedzin – zarówno w kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym. Każdy z poziomów opatrzony jest charakterystyką uniwersalną (I stopnia), dotyczącą wszystkich rodzajów kwalifikacji oraz szczegółowymi charakterystykami II stopnia.

Charakterystyki II stopnia określą rozporządzenia

O ile więc charakterystyki uniwersalne przewidziane  są w ustawie, o tyle charakterystyki II stopnia są przedmiotem regulacji rozporządzeń. Projekty z 16 lutego 2016 r. przewidują określenie charakterystyk:

  • poziomu 1-4 - uzyskiwanych w ramach edukacji ogólnej,
  • poziomu 5 - uzyskiwanych po zdobyciu kwalifikacji pełnej na poziomie 4,
  • poziomu 1-8 – uzyskiwanych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Na dzień dzisiejszy nie opublikowano natomiast projektu dotyczącego charakterystyk poziomu 6-8 uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego.

Do przesyłania danych do ZSK ma posłużyć aplikacja online

Ostatnie z projektowanych rozporządzeń określa wymogi techniczne, które muszą być spełnione przez aplikację służącą do przesyłania informacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Aplikacja ta ma funkcjonować w formie interfejsu użytkownika dostępnego przez przeglądarkę internetową udostępnionego przez podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Przesyłane informacje będą zabezpieczone poprzez szyfrowany kanał wymiany informacji.

 

Źródło:

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel