Samorząd - bardziej samodzielny w realizacji zadań oświatowych

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 29 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Minister Szumilas, na konferencji podsumowującej projekt systemowy „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" (25 października) zaprezentowała, po raz kolejny, rządowe rozwiązania dotyczące dotowania edukacji przedszkolnej od 2013 r. Głównym celem projektu jest wzmocnienie strategicznej roli samorządów jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Minister Szumilas, na konferencji podsumowującej projekt systemowy „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" (25 października) zaprezentowała, po raz kolejny, rządowe rozwiązania dotyczące dotowania edukacji przedszkolnej od 2013 r. Głównym celem projektu jest wzmocnienie strategicznej roli samorządów jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Łączenie przedszkoli w zespoły

Minister Szumilas poinformowała szerokie grono uczestników konferencji, w tym przedstawicieli JST oraz kadrę zarządzającą szkół i placówek oświatowych, o założeniach nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w zakresie wychowania przedszkolnego. Szczególną uwagę poświęciła propozycjom tych zapisów, które są istotne z punktu widzenia samorządów.

„Myślę, że bardzo ważna jest możliwość łączenia w ramach jednego obwodu szkolnego przedszkoli w zespoły oraz łączenia tych zespołów przedszkolnych ze szkołą podstawową. Samorządy postulowały takie rozwiązania od dłuższego czasu” podkreślała minister.

Przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola

Minister Szumilas zwróciła uwagę na to, że rząd chce także przekształcić oddziały przedszkolne przy szkołach w normalne przedszkola, połączone ze szkołą podstawową w zespół, co nie będzie wymagało żadnych czynności administracyjnych. To ułatwi stosowanie prawa, a także stworzy możliwość wykorzystania pustych sal na organizację edukacji przedszkolnej. Takie rozwiązania są szczególnie ważne w czasach niżu demograficznego, gdyż mogą pomóc w zapobieganiu zmniejszania liczby małych szkół na terenach wiejskich.

Główne tematy: rozliczenia między gminami, zasady rozliczanie się z dotacji

Uczestnicy konferencji byli zainteresowani sposobem rozliczania się gmin pomiędzy sobą w przypadku, gdy dziecko z jednej gminy uczęszcza do przedszkola w drugiej oraz zmianami w liczeniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Pytali także o zasady rozliczania się z dotacji, która ma trafić do samorządów od września 2013 r. oraz o przewidywany termin wejścia w życie ustawy, z aplauzem odnosząc się do proponowanych rozstrzygnięć.

„Samorząd samodzielny w realizacji zadań oświatowych”

Konferencja odbyła się pod hasłem „Samorząd samodzielny w realizacji zadań oświatowych". Jest jednym z działań, podsumowujących projekt systemowy „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym", realizowany  od lutego 2010 r. przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim.

Konferencje dla przedstawicieli JST są organizowane w październiku, listopadzie i grudniu 2012 r. Podsumowują one dorobek merytoryczny projektu w zakresie zmiany podejścia do zarządzania lokalną oświatą oraz zwiększenia motywacji do podnoszenia własnych kompetencji samorządów w tym zakresie

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.

Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel