Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Sprawdzian uzdolnień w szkołach zawodowych na wniosek dyrektora szkoły

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 4 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Kwalifikacyjne kursy zawodowe także w obszarach kształcenia, do których są przypisane zawody, w których kształci dana szkoła, możliwość przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji w czasie rekrutacji do szkół kształcących w zawodach oraz możliwość tworzenia i prowadzenia szkół w zawodzie technik pożarnictwa tylko przez szkoły prowadzone przez MSW - takie zmiany w kształceniu zawodowym wkrótce wejdą w życie.

Sprawdzian uzdolnień lub predyspozycji jako element rekrutacji

Program w szkołach policealnych dla młodzieży i dla dorosłych niekiedy wymagania od kandydatów szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. Zmiana przepisów ma na celu wprowadzenie do rekrutacji dodatkowego kryterium w postaci wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie.

Sprawdzian ten będzie przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną i przeprowadzany przez komisję rekrutacyjną. Decyzję w tej sprawie ma wydawać minister właściwy ds. oświaty i wychowania na wniosek dyrektora szkoły. Wniosek ten musi jednak uzyskać pozytywną opinię ministra właściwego dla danego zawodu.
Lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy

Po zmianach, kwalifikacyjne kursy zawodowe będą mogły być prowadzone przez:

1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;

2) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;

3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 UoSO;

4) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;

Zmiana ta ma umożliwić szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Technik pożarnictwa tylko w szkole prowadzonej przez MSW

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa obejmują m.in. planowanie i organizowanie przebiegu służby zgodnie z regulaminami oraz utrzymanie dyscypliny służbowej u podwładnych oraz podczas dowodzenia w poddziałach. Szkoła podejmująca kształcenia w tym zawodzie powinna posiadać m.in. pracownię przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, sygnalizacji pożarowej i stałych urządzeń gaśniczych, pracownię taktyki działań gaśniczych, pracownię działań ratowniczych, poligon, komorę dymową. Wszystkie te i inne określone w rozporządzeniu MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (Dz.U. z 2012 r., poz. 184) warunki mogą spełnić jedynie policealne szkoły aspirantów PSP prowadzone przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

Charakter zadań zawodowych oraz wymogi stawiane organizatorowi kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa sprawiają, że obecnie i tak tylko szkoły prowadzone przez MSW kształcą w tym zawodzie, a zmiana przepisów ma na celu formalne ograniczenie zakładania i prowadzenia szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa przez podmioty inne niż Minister Spraw Wewnętrznych.
O innych zmianach w prawie oświatowych, które wprowadza najnowsza nowelizacja przeczytasz w artykule: "Ustawa o systemie oświaty - zmiany na 2015 rok"

Źródło:

  • Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel