Świadczenie urlopowe dla nauczycieli zagrożone

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 10 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Minister Finansów nalega na ujednolicenie zasad naliczania odpisów na ZFŚS w szkole. Widzi on w tej zmianie oszczędności rzędu 1,1 mld zł. Nie dostrzega jednak, że musiałoby to się wiązać z likwidacją lub ograniczeniem wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Resort edukacji nie zgadza się na zmianę Karty Nauczyciela w tym zakresie.

Ponad dwukrotnie wyższy odpis na nauczyciela niż każdego innego pracownika

W 2013 r. odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wynosi 2.880 zł, podczas gdy na jednego pracownika niepedagogicznego 1.094 zł tj. o 1786 zł mniej - wylicza Minister Finansów w uwagach do projektu założeń do ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela. Ponadto, Karta zobowiązuje do naliczania odpisów na emerytów i rencistów - byłych pracowników w wysokości 5% pobieranych rent i emerytur, gdy w ustawie o ZFŚS odpis na tę grupę osób je nieobowiązkowy.  Minister Finansów nie widzi uzasadnienia dla utrzymywania preferencyjnego systemu odpisów na ZFŚS dla nauczycieli i wskazuje, że ujednolicenie odpisów, według wstępnych szacunków, uwolni środki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych w wysokości ok. 1,1 mld zł.

MEN: Zmiana Karty nie obejmie ZFŚŚ w szkole

Resort edukacji nie uwzględnił tej uwagi uznając, że nie jest ona objęta zakresem planowanych zmian. Warto także zwrócić uwagę, że preferencyjna wysokość odpisu na ZFŚS związana jest z innym szczególnym świadczeniem dla nauczycieli tj. świadczeniem urlopowym. Wyższy odpis na ZFŚS zabezpiecza środki na wypłacenie tego świadczenia, które przysługuje wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkole w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym, niezależnie od innych świadczeń przysługujących nauczycielom ze środków ZFŚŚ w szkole.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (wersja przekazana w dniu 26 czerwca 2013 r. do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów).
  • Pismo Ministra Finansów z 3 lipca 2013 r. (FS5-0310-13a/KRM/261/MG/2013)
  • Pismo Ministra Edukacji Narodowej z 5 lipca 2013 r. (BO-WRP-AR-D420-16/13)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel