Świadczenie urlopowe dla nauczycieli zagrożone

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 10 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Minister Finansów nalega na ujednolicenie zasad naliczania odpisów na ZFŚS w szkole. Widzi on w tej zmianie oszczędności rzędu 1,1 mld zł. Nie dostrzega jednak, że musiałoby to się wiązać z likwidacją lub ograniczeniem wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Resort edukacji nie zgadza się na zmianę Karty Nauczyciela w tym zakresie.

Minister Finansów nalega na ujednolicenie zasad naliczania odpisów na ZFŚS w szkole. Widzi on w tej zmianie oszczędności rzędu 1,1 mld zł. Nie dostrzega jednak, że musiałoby to się wiązać z likwidacją lub ograniczeniem wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Resort edukacji nie zgadza się na zmianę Karty Nauczyciela w tym zakresie.

Ponad dwukrotnie wyższy odpis na nauczyciela niż każdego innego pracownika

W 2013 r. odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wynosi 2.880 zł, podczas gdy na jednego pracownika niepedagogicznego 1.094 zł tj. o 1786 zł mniej - wylicza Minister Finansów w uwagach do projektu założeń do ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela. Ponadto, Karta zobowiązuje do naliczania odpisów na emerytów i rencistów - byłych pracowników w wysokości 5% pobieranych rent i emerytur, gdy w ustawie o ZFŚS odpis na tę grupę osób je nieobowiązkowy.  Minister Finansów nie widzi uzasadnienia dla utrzymywania preferencyjnego systemu odpisów na ZFŚS dla nauczycieli i wskazuje, że ujednolicenie odpisów, według wstępnych szacunków, uwolni środki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych w wysokości ok. 1,1 mld zł.

MEN: Zmiana Karty nie obejmie ZFŚŚ w szkole

Resort edukacji nie uwzględnił tej uwagi uznając, że nie jest ona objęta zakresem planowanych zmian. Warto także zwrócić uwagę, że preferencyjna wysokość odpisu na ZFŚS związana jest z innym szczególnym świadczeniem dla nauczycieli tj. świadczeniem urlopowym. Wyższy odpis na ZFŚS zabezpiecza środki na wypłacenie tego świadczenia, które przysługuje wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkole w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym, niezależnie od innych świadczeń przysługujących nauczycielom ze środków ZFŚŚ w szkole.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (wersja przekazana w dniu 26 czerwca 2013 r. do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów).
  • Pismo Ministra Finansów z 3 lipca 2013 r. (FS5-0310-13a/KRM/261/MG/2013)
  • Pismo Ministra Edukacji Narodowej z 5 lipca 2013 r. (BO-WRP-AR-D420-16/13)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel