Świadectwa szkolne bez opłat

Data publikacji: 15 czerwca 2012 r.
Poleć znajomemu

Wniesienie opłaty oraz złożenie tzw. „obiegówki”, jako warunek otrzymania świadectwa szkolnego, zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, stanowi naruszenie praw dziecka i jest niezgodne z obowiązującym prawem oświatowym. RPD zwrócił się do Minister Edukacji z prośbą o podjęcie stosownych działań, które wyeliminują sytuacje pobierania przez szkoły pieniędzy od uczniów przy okazji wydawania świadectw szkolnych.

Wniesienie opłaty oraz złożenie tzw. „obiegówki”, jako warunek otrzymania świadectwa szkolnego, zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, stanowi naruszenie praw dziecka i jest niezgodne z obowiązującym prawem oświatowym. RPD zwrócił się do Minister Edukacji z prośbą o podjęcie stosownych działań, które wyeliminują sytuacje pobierania przez szkoły pieniędzy od uczniów przy okazji wydawania świadectw szkolnych.

Wydanie świadectwa szkolnego nie może być uzależnione od wniesienia dodatkowych opłat

Nieuiszczenie opłat mających charakter dobrowolnych składek (np. na radę rodziców czy zakup znaczka organizacji pozarządowej) nie może stanowić warunku otrzymania świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły. Rodzice sygnalizują także, że od wypełnienia i złożenia w odpowiednim terminie tzw. „obiegówki”(zawierającej informacje tj. np. dokonanie wpłaty na radę rodziców, na modernizację sprzętu muzycznego w szkole muzycznej, rozliczenie z biblioteką szkolną), szkoły uzależniają wydanie (bądź nie) świadectwa szkolnego. Takie sytuacje Rzecznik Praw Dziecka uważa za niedopuszczalne.

Źródło informacji:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel