Szkoły są gotowe na przyjęcie 6-latków

Data publikacji: 13 marca 2014 r.
Poleć znajomemu

Z ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że większość dyrektorów i Rad Rodziców pozytywnie ocenia stopień przygotowania szkół do przyjęcia 6-latków. Tylko niewiele ponad 1% odpowiadających na pytania twierdzi, że ich placówki nie są na to gotowe.

W większości oceny bardzo dobre

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapytało dyrektorów szkół i Rad Rodziców o ocenę stopnia przygotowania ich placówek do przyjęcia 6-latków. Ponad 60% dyrektorów uważa, że ich szkoła ma przygotowane pomieszczenia i pomoce dydaktyczne do pracy z 6-latkami w stopniu dobrym - wynika z przeprowadzonej ankiety. To zdanie podziela prawie 55% Rad Rodziców. Zdaniem ponad 38% Rad Rodziców pomoce i pomieszczenia przygotowane są w stopniu bardzo dobrym. Zgadza się z tym prawie 33% dyrektorów. Niewiele ponad 1% Rad Rodziców i dyrektorów twierdzi, że szkoły nie są gotowe na przyjęcie 6-latków.

Nauczyciele dobrze przygotowani

Zarówno dyrektorzy jak i przedstawiciele rodziców bardzo wysoko ocenili stopień przygotowania nauczycieli do pracy w klasach pierwszych. Okazało się również, że większość z nich prowadzi zajęcia w elastyczny sposób, różnicując formę nauki. Tak stwierdziło ponad 63% dyrektorów i blisko 60% rodziców. Około 40% nauczycieli preferuje tradycyjny sposób prowadzenia zajęć, czyli lekcje trwające 45 min podczas, których uczniowie siedzą w ławkach.

Z ankiety wynika też, że komunikacja między nauczycielami a rodzicami młodszych dzieci jest w większości przypadków bardzo dobra. Prawie wszyscy rodzice przyznali, że nauczyciele rozmawiają z nimi na temat ich dzieci, opowiadają o ich sukcesach, postępach w nauce, ale także przekazują negatywne opinie.

Dyrektorzy dobrze oceniają swoje szkoły

Dyrektorzy szkół dobrze wypowiadali się także na temat funkcjonujących w ich placówkach świetlic. Z badania wynika, że w ponad 75% z nich grupy dzieci przebywające w świetlicach nie przekraczają 25 osób. W ponad 66% z nich prowadzone są dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania, a w 31,5% dodatkowe zajęcia o charakterze terapeutycznym i relaksacyjnym. 73% świetlic prowadzi również indywidualne wspieranie dzieci w nauce.

W większości szkół jest także specjalnie przygotowane zaplecze socjalne dla najmłodszych dzieci. W blisko 64% szkół jest wydzielone miejsce dla klas I-III, w blisko 75% jest wydzielone i wyposażone w pomoce miejsce zabaw i rekreacji podczas podstawowej pracy szkoły. 45% szkół posiada zaś oddzielne i wyposażone w pomoce miejsce zabaw i rekreacji na boisku szkolnym.

Z ankiety wynika także, że połowa szkół posiada tradycyjne stołówki, a 1/3 z nich zapewnia dzieciom posiłki korzystając z cateringu. Tylko w około 11% szkół nie ma możliwości zjedzenia ciepłego posiłku przez dzieci.

Rodzice zadowoleni ze szkół

Prawie wszystkie Rady Rodziców (99,28%) stwierdziły, że szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo. Podobnie dobrze ocenili stopień zadowolenia dzieci ze szkoły. Pozytywnie na ten temat wypowiedziało się 99,84% rodziców. Większość z nich (84.92%) zgodziła się także, że świetlice szkolne sprzyjają rozwojowi 6-latków i są uzupełnieniem procesu edukacyjnego w szkole. Ponad 67% badanych rodziców stwierdziła, że jest jest zadowolona ze szkoły, do której uczęszcza ich dziecko.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel