Szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego – projekt rozporządzenia trafił do konsultacji

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 30 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego – projekt rozporządzenia trafił do konsultacji

Styczeń upływa pod znakiem intensywnych prac legislacyjnych. Kolejnym projektem, który trafił konsultacji, jest projekt rozporządzenia MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

Zakres przedmiotowy rozporządzenia

W projekcie określono zasady tworzenia, organizacji oraz działania:

  • oddziałów sportowych,
  • szkół sportowych,
  • oddziałów mistrzostwa sportowego,
  • szkół mistrzostwa sportowego

z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty. Mimo nadchodzącej reformy zmiany w rozporządzeniu nie będą jednak znaczące.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Planowane zmiany

W projekcie MEN przewidział następujące nowości w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego:

1.      Uregulowanie zasad funkcjonowania oddziałów mistrzostwa sportowego

W oddziale mistrzostwa sportowego szkolenie sportowe będzie prowadzone w jednym lub kilku sportach w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu. Realizowane będą dwa etapy szkolenia sportowego: etap ukierunkowany oraz etap specjalistyczny.

2.      Wymóg minimalnej liczby uczniów w oddziale sportowym w pierwszym roku szkolenia

W oddziale sportowym zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, będą prowadzone w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale. Limit ten będzie obowiązywał tylko w pierwszym roku szkolenia.

3.      Warunki działania szkoły mistrzostwa sportowego

Aby szkoła uzyskała status szkoły mistrzostwa sportowego, warunek prowadzenia co najmniej dwóch oddziałów mistrzostwa sportowego, aby uzyskać status szkoły mistrzostwa sportowego (dotychczas wymagane było prowadzenie co najmniej jednego oddziału sportowego).

4.      Obowiązek uczestniczenia uczniów w zawodach i konkursach sportowych

Wprowadzono obowiązek uczestnictwa uczniów oddziałów sportowych, szkół sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego oraz szkół mistrzostwa sportowego w zawodach i konkursach sportowych.

5.      Programy szkolenia

W projekcie wskazano, iż szkolenie sportowe w oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego będzie prowadzone w oparciu o programy szkolenia opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

6.      Obowiązek współpracy szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami mistrzostwa sportowego z określonymi podmiotami związanymi z kulturą fizyczną i sportem przy realizowaniu programów szkolenia

Planuje się wprowadzenie obowiązku realizowania w oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego programów szkolenia sportowego we współpracy (na podstawie zawartych umów) z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej.

7.      Przerwanie szkolenia sportowego

Przerwanie szkolenia sportowego będzie mogło nastąpić na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z przyczyn innych, niż zdrowotne, lub opinii lekarza o braku możliwości dalszego kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego (z przyczyn zdrowotnych). Wystarczają będzie więc tylko jedna opinia.

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkól sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (projekt z 24 stycznia 2017 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel