Tańsze przedszkola dopiero za rok

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 15 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Już od 1 września 2013 r. rodzicie dzieci uczęszczających do przedszkoli mieli odczuć ulgę w opłatach za przedszkola. Niestety projekt ustawy przedszkolnej musi być zmieniony. Mają zostać poprawione m.in. zapisy dotyczące opłat ponoszonych przez rodziców za dzieci, które przebywają w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania. Resort edukacji proponuje dotowanie wszystkich dodatkowych godzin w przedszkolu od 1 września 2014 r.

Już od 1 września 2013 r. rodzicie dzieci uczęszczających do przedszkoli mieli odczuć ulgę w opłatach za przedszkola. Niestety projekt ustawy przedszkolnej musi być zmieniony. Mają zostać poprawione m.in. zapisy dotyczące opłat ponoszonych przez rodziców za dzieci, które przebywają w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania. Resort edukacji proponuje dotowanie wszystkich dodatkowych godzin w przedszkolu od 1 września 2014 r.

Zbyt ogólne zasady rozliczania dotacji

Rada Ministrów 5 marca 2013 r. rozstrzygała o dalszych losach tzw. ustawy przedszkolnej. Ustawa ta zakładała zapewnienie 320 mln zł dotacji m.in. na obniżenie opłat za przedszkola w ten sposób, że dodatkowe godziny (powyżej 5 bezpłatnych godzin) pobytu dziecka w przedszkolu miały kosztować rodziców 1 zł. Przy czym obniżenie opłat za przedszkola miało następować stopniowo tj.

  • w roku szkolnym 2013/2014 - 2 godziny za 1 zł;
  • w roku szkolnym 2014/2015 - 3 godziny za 1 zł;
  • od roku szkolnego 2015/206 - wszystkie dodatkowe godziny za 1 zł.
Projekt ustawy przedszkolnej, zdaniem rządu, wymaga jednak zmian. W związku z tym minister edukacji narodowej w porozumieniu z ministrem finansów mają:
  • ustalić ostateczną wysokość opłat za przedszkola;
  • uzgodnić termin wprowadzenia obowiązku zapewnienia opieki przedszkolnej wszystkim 3- i 4-latkom,
  • uzgodnić mechanizm finansowania i rozliczania gmin z dotacji celowej oraz sankcjonowania niewykonania obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty.
Ministerstwo finansów miało wątpliwości co do sposobu rozliczania dotacji przez gminy - zasady te, określone w projekcie ustawy były zbyt ogólnikowe. Ponadto stopniowo obniżanie opłat za przedszkola rodziło ryzyko, że rodzice musieliby płacić więcej za pozostałe dodatkowe godziny, a w konsekwencji koszt pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 bezpłatnych godzin nie zostałby realnie obniżony.
Pieniądze unijne na modernizację oddziałów przedszkolnych

Jednocześnie, aby podnieść standard funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, od lipca 2013 roku samorządy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych, przeznaczonych na wsparcie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W 2013 roku na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych przeznaczy się dodatkowe 50 mln euro (czyli ponad 200 mln zł). Dodatkowe środki z UE zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na modernizację 2293 istniejących oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy 1402 szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy, w których wychowanie przedszkolne odbywa się tylko w oddziałach przedszkolnych lub na terenie gmin o najniższym poziomie uprzedszkolnienia w danym województwie.

Więcej na ten temat w artykule „Unijne pieniądze na oddziały przedszkolne ”.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
  • strona internetowa Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel